باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران طرقه کوهی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: طرقه کوهی
نام انگلیسی: Rufous-tailed Rock Thrush
نام علمی: Monticola saxatilis

مشاهدات اعضا:


نام: طرقه کوهی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: حوض سلطان قم
تاریخ: 1397/01/25
نام: طرقه کوهی
عکاس: فرشته کاظمی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1397/03/25
نام: طرقه کوهی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: حوض سلطان قم
تاریخ: 1397/01/25
نام: طرقه کوهی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خرقان
تاریخ: 1398/05/21
نام: طرقه کوهی
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: آزاد کوه
تاریخ: 1398/03/26
نام: طرقه کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پلور _ دشت لار
تاریخ: 1394/02/04
نام: طرقه کوهی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: لار
تاریخ: 1398/03/08
نام: طرقه کوهی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: لار
تاریخ: 1398/03/08
نام: طرقه کوهی
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: لار
تاریخ: 1398/03/08
نام: طرقه کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: طرقه کوهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پیست اسکی دیزین
تاریخ: 1400/03/16
نام: طرقه کوهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پیست اسکی دیزین
تاریخ: 1400/02/31
نام: طرقه کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: طرقه کوهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی کرخه
تاریخ: 1401/01/31
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: طرقه کوهی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد