باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
کوه پارک مشهد
نام: زردپره لیمویی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: کبک معمولی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: زردپره لیمویی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: زردپره کوهی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: سسک جنبان
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: سهره جنگلی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: طرقه کوهی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کوه پارک مشهد
تاریخ: 1401/02/15

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد