باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: قرقی
نام انگلیسی: Eurasian Sparrowhawk
نام علمی: Accipiter nisus

مشاهدات اعضا:


نام: قرقی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: قمرود، قم
تاریخ: 1397/01/25
نام: قرقی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک جمشیدیه تهران
تاریخ: 1398/02/01
نام: قرقی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: آورزمان ملایر
تاریخ: 1395/12/10
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/01
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1398/11/04
نام: قرقی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تهران گلابدره
تاریخ: 1399/08/16
نام: قرقی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/03/25
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: قرقی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/07/14
نام: قرقی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب قنبراباد
تاریخ: 1399/08/15
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: قرقی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: قرقی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/10
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پارک جهاد بندرعباس
تاریخ: 1395/10/20
نام: قرقی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب قنبر آباد
تاریخ: 1399/11/04
نام: قرقی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: قرقی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب قنبر آباد
تاریخ: 1399/11/04
نام: قرقی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب قنبر آباد
تاریخ: 1399/11/04
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: قله عرق چین تهران
تاریخ: 1396/01/01
نام: قرقی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بندرگز، گلوگاه
تاریخ: 1400/07/03
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/10/30
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/08
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: قرقی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1397/10/26
نام: قرقی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: قرقی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: قرقی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: امین آباد فیروزکوه
تاریخ: 1401/03/19

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد