باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران جغد کوچک

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: جغد کوچک
نام انگلیسی: Little Owl
نام علمی: Athene noctua

مشاهدات اعضا:


نام: جغد کوچک
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/06/08
نام: جغد کوچک
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1396/01/12
نام: جغد کوچک
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1396/09/15
نام: جغد کوچک
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: آورزمان ملایر
تاریخ: 1395/12/10
نام: جغد کوچک
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/04/14
نام: جغد کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: جغد کوچک
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: جغد کوچک
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تفرش-آشتیان
تاریخ: 1399/08/02
نام: جغد کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: گمیشان
تاریخ: 1394/12/13
نام: جغد کوچک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/10
نام: جغد کوچک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب قنبر آباد
تاریخ: 1399/10/19
نام: جغد کوچک
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: علی آباد تهران
تاریخ: 1399/03/16
نام: جغد کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: سد ایلام
تاریخ: 1400/01/06
نام: جغد کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: سد ایلام
تاریخ: 1400/01/06
نام: جغد کوچک
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب قنبر آباد
تاریخ: 1400/05/29
نام: جغد کوچک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کردستان (مریوان)
تاریخ: 1400/07/13
نام: جغد کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: شوش و سوسنگرد
تاریخ: 1401/01/31
نام: جغد کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه سد دز
تاریخ: 1400/11/13
نام: جغد کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1401/03/20
نام: جغد کوچک
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، قیاس آباد
تاریخ: 1401/02/16

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد