باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران صعوه ابرو سفید

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: صعوه ابرو سفید
نام انگلیسی: Radde's Accentor
نام علمی: Prunella ocularis

مشاهدات اعضا:


نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1398/04/27
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/04/04
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/11/10
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد