باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

مشاهدات اعضا:


نام:
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: پردیس
تاریخ: 1396/02/14
نام:
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: لامرد فارس
تاریخ: 1397/08/26
نام:
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1396/03/15
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: آزاد کوه
تاریخ: 1398/03/26
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: چابهار
تاریخ: 1398/11/25
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: حصارچال
تاریخ: 1398/03/31
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: حصارچال
تاریخ: 1398/03/31
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: حصارچال
تاریخ: 1398/03/31
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: حصارچال
تاریخ: 1398/03/31
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب حسنلو
تاریخ: 1398/03/04
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب سولدوز
تاریخ: 1398/03/05
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/03/02
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1398/08/01
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1398/08/01
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1398/08/01
نام:
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: خنداب
تاریخ: 1399/03/04
نام:
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: آزاد کوه
تاریخ: 1398/03/26
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/03/02
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام:
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: لار
تاریخ: 1398/03/08
نام:
عکاس: حمید احمدى بصیر
محل مشاهده: استان قم
تاریخ: 1395/07/02
نام:
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: خوزستان- ماهشهر
تاریخ: 1397/01/25
نام:
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/08/26
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/10/08
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: آرو-امین آباد
تاریخ: 1400/06/10
نام:
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طبس تا نایین
تاریخ: 1397/06/26
نام:
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/03/07
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تهران.پارک پلیس
تاریخ: 1401/07/21
نام:
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: امین آباد فیروزکوه
تاریخ: 1401/09/25

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد