باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران طرلان

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: طرلان
نام انگلیسی: Northern Goshawk
نام علمی: Accipiter gentilis

مشاهدات اعضا:


نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: طرلان
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد