باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران پیپت صحرایی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: پیپت صحرایی
نام انگلیسی: Meadow Pipit
نام علمی: Anthus pratensis

مشاهدات اعضا:


نام: پیپت صحرایی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: ری
تاریخ: 1396/08/12
نام: پیپت صحرایی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1397/10/21
نام: پیپت صحرایی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/09/05
نام: پیپت صحرایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1394/01/07
نام: پیپت صحرایی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: پیپت صحرایی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/11/08
نام: پیپت صحرایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: پیپت صحرایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1402/09/04

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد