باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران بوتیمار کوچک

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: بوتیمار کوچک
نام انگلیسی: Little Bittern
نام علمی: Ixobrychus minutus

مشاهدات اعضا:


نام: بوتیمار کوچک
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: بوتیمار کوچک
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/03/03
نام: بوتیمار کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1395/02/16
نام: بوتیمار کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: بوتیمار کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1402/02/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد