باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران الیکایی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: الیکایی
نام انگلیسی: Eurasian Wren
نام علمی: Troglodytes troglodytes

مشاهدات اعضا:


نام: الیکایی
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: سوادکوه
تاریخ: 1399/02/25
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/17
نام: الیکایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: ارتفاعات رامسر
تاریخ: 1396/06/10
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/11/05
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/08/19
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/09/05
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/09/19
نام: الیکایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت آزو
تاریخ: 1394/02/21
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/09/11
نام: الیکایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/10/01
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/10/08
نام: الیکایی
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: لاهیجان
تاریخ: 1400/01/05
نام: الیکایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/09/13
نام: الیکایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تهران.پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/15
نام: الیکایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: چلاو
تاریخ: 1402/03/23
نام: الیکایی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد