باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران گنجشک خانگی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: گنجشک خانگی
نام انگلیسی: House Sparrow
نام علمی: Passer domesticus

مشاهدات اعضا:


نام: گنجشک خانگی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: گنجشک خانگی
عکاس: غلامرضا فرخ نسب
محل مشاهده: تبریز
تاریخ: 1395/08/19
نام: گنجشک خانگی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1397/10/21
نام: گنجشک خانگی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: دیواندره
تاریخ: 1396/01/30
نام: گنجشک خانگی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/11/16
نام: گنجشک خانگی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/11/16
نام: گنجشک خانگی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: گنجشک خانگی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1397/09/15
نام: گنجشک خانگی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1398/08/20
نام: گنجشک خانگی
عکاس: حامد محمدی قهاری
محل مشاهده: لواسان
تاریخ: 1398/02/25
نام: گنجشک خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/01/27
نام: گنجشک خانگی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: گنجشک خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/20
نام: گنجشک خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک ملت
تاریخ: 1398/08/10
نام: گنجشک خانگی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره قشم
تاریخ: 1396/11/22
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: گنجشک خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: گنجشک خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/02/10
نام: گنجشک خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/06
نام: گنجشک خانگی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: شهر اهواز
تاریخ: 1398/10/14
نام: گنجشک خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: گنجشک خانگی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: شمال شهر کرج
تاریخ: 1400/07/28

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد