باشگاه پرنده نگری ایرانیان

تورهای تخصصی
تازه ها:
گزارش سی و چهارمین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر 1396/09/23
پرنده نگری همراه کودکان: سی و چهارمین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر که به صورت رایگان توسط باشگاه پرنده نگری ایرانیان و البته استفاده از امکانات ارزشمندی که شهرداری منطقه 12 در پارک شهر با عنوان ...

گزارش سی و دومین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر 1396/09/02 به مناسبت روز ملی پرنده نگری
سی و دومین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر که به صورت رایگان توسط باشگاه پرنده نگری ایرانیان و البته استفاده از امکانات ارزشمندی که شهرداری منطقه 12 در پارک شهر با عنوان "سایت پرنده نگری پارک شهر" ...

مشاهده غواص گلو سیاه در تهران 96/09/22
غواص گلو سیاه، Black throated Diver که پرنده ای از خانواده غواص ها می باشد و در گروه پرندگان کمیاب دسته بندی می شود در تاریخ 96/09/22 توسط خانم شهرزاد فتاحی از اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان در ...

مشاهده زنگوله بال در استان قم
دو فرد پرنده زنگوله بال در تاریخ 14 آذر 96 توسط آقای حمید احمدی بصیر، از اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان در محدوده استان قم مشاهده و ثبت گردید. این مشاهده، اولین گزارش رسمی و ثبت شده از این گونه در ...

مشاهده و ثبت دو گونه جدید برای استان اصفهان توسط عضو باشگاه
طبق گزارش کمیته ثبت پرندگان ایران، مشاهده سهره کوهی و چکاوک درختی به ترتیب در تاریخ های 28 آبان 1396 و 96/09/16 در محدوده شهر کاشان توسط آقای مهدی فاضل دربندی، از اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان، ...

   لینک ها:
   عضویت در خبرنامه: