باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
دریاچه چیتگر
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1398/11/04
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1398/09/21
نام: بلبل خرما
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1398/09/21
نام: کاکایی خزری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/04
نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/04
نام: چنگر معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: فیلوش
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: اردک سر سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27
نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27
نام: غواص گلو سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1396/09/27
نام: تنجه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14
نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14
نام: کاکایی خزری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/07/06
نام: اردک مرمری
عکاس: علی شیخ پور
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/06/12

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد