اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
جزیره کیش
نام: مینای معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: پیپت پا دراز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: شهد خوار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: دیدومک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: تلیله شکم‌ سیاه
عکاس: حسین طالب لو
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1397/06/27
نام: تلیله کوچک
عکاس: حسین طالب لو
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1397/06/27
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: حسین طالب لو
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1397/06/27
نام: سلیم شنی کوچک
عکاس: حسین طالب لو
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1397/06/27

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد