باشگاه پرنده نگری ایرانیان

تورهای تخصصی
تازه ها:
گزارش بیست و نهمین تور ترویجی پرنده نگری در پارک شهر 96/04/01
بیست و نهمین برنامه گشت پرنده نگری پارک شهر که به صورت رایگان با همکاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان، موسسه آوای ارسباران و البته استفاده از امکانات ارزشمندی که در پارک شهر با عنوان "سایت پرنده ...

گزارش بیست و هشتمین تور ترویجی پرنده نگری در پارک شهر 96/03/25
بیست و هشتمین برنامه گشت پرنده نگری پارک شهر که به صورت رایگان با همکاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان، موسسه آوای ارسباران و البته استفاده از امکانات ارزشمندی که در پارک شهر با عنوان "سایت پرنده ...

گزارش سفر پرنده نگری و آشنایی با پرندگان در زیستگاه کوهستانی
گزارش سفر پرنده نگری و آشنایی با پرندگان در زیستگاه کوهستانی 96/02/28 هدف: شناسایی گونه های منطقه کردان و آتشگاه در استان البرز گزارش برنامه: طبق قرار همگی ساعت 7:30 دقیقه انتهای شهرک کوهسار و ...

مینای خاکستری- پرنده جدید برای ایران
پیشتر گزارشی از مشاهده مینای خاکستری در پارک ملت تهران ثبت شده بود. لکن به دلیل عدم تطابق زیستگاه طبیعی این پرنده با اقلیم و جغرافیای شهر تهران، تشخیص کارشناسان این بود که احتمالاً این پرنده به صورت ...

گزارش روز جهانی پرندگان مهاجر 21 اردیبشهت 1396 کرج
گزارش روز جهانی پرندگان مهاجر 21 اردیبشهت 1396 کرج برنامه تخصصی پرنده نگری و آشنایی با پرندگان – باغ فاتح (تنیس) کرج راهنما: رامین محمدی زره ناسی – علیرضا مرتضوی نیا مقدمه: بر طبق ...

   لینک ها:
   عضویت در خبرنامه: