باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تهران
نام: سهره سبز
عکاس: سمیرا سلیمانی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/09/17
نام: سهره جنگلی
عکاس: سمیرا سلیمانی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/09/17
نام: خوتکای معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/07/21
نام: چنگر نوک ‌سرخ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/07/21
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/07/21
نام: دلیجه معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: گنجشک خانگی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: چنگر نوک ‌سرخ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: سار معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: دلیجه کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: پرستوی معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بالابان (چرخ)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1394/08/23
نام: پرستوی معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1396/01/24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد