باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران شهد خوار

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: شهد خوار
نام انگلیسی: Purple Sunbird
نام علمی: Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

مشاهدات اعضا:


نام: شهد خوار
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: بم
تاریخ: 1398/01/13
نام: شهد خوار
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: بم
تاریخ: 1398/01/13
نام: شهد خوار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: شهد خوار
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/11
نام: شهد خوار
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: چابهار
تاریخ: 1398/11/25
نام: شهد خوار
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: بلوچستان
تاریخ: 1396/01/11
نام: شهد خوار
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: جزیره هرمز
تاریخ: 1395/11/23
نام: شهد خوار
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1399/05/20
نام: شهد خوار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: شهد خوار
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: جگین
تاریخ: 1395/10/22
نام: شهد خوار
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: خوزستان -بهبهان
تاریخ: 1400/07/16
نام: شهد خوار
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: شهد خوار
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: شهد خوار
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: شهد خوار
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: کیش
تاریخ: 1401/02/20
نام: شهد خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: شهد خوار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: شهد خوار
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23
نام: شهد خوار
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: بهبهان
تاریخ: 1402/10/29

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد