باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران گنجشک درختی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: گنجشک درختی
نام انگلیسی: Eurasian Tree Sparrow
نام علمی: Passer montanus

مشاهدات اعضا:


نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1396/11/22
نام: گنجشک درختی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف مشهد
تاریخ: 1397/06/24
نام: گنجشک درختی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/22
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/14
نام: گنجشک درختی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/19
نام: گنجشک درختی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/09/01
نام: گنجشک درختی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/07/14
نام: گنجشک درختی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: مهرشهر کرج
تاریخ: 1393/12/08
نام: گنجشک درختی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بیرجند
تاریخ: 1395/12/28
نام: گنجشک درختی
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: کرج چهارباغ
تاریخ: 1399/12/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد