اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
تالاب قنبرآباد
نام: اردک مرمری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1397/03/12
نام: چک ابلق
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1397/03/12
نام: اردک بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل شب
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد