باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کلاغ هندی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کلاغ هندی
نام انگلیسی: House Crow
نام علمی: Corvus splendens

مشاهدات اعضا:


نام: کلاغ هندی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/10
نام: کلاغ هندی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1398/09/11
نام: کلاغ هندی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1399/05/20
نام: کلاغ هندی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: ساحل بندرعباس
تاریخ: 1395/10/20
نام: کلاغ هندی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: عسلویه و نایبند
تاریخ: 1400/10/22
نام: کلاغ هندی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: کلاغ هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هرمزگان
تاریخ: 1401/01/01
نام: کلاغ هندی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/12/13
نام: کلاغ هندی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1400/11/23

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد