اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
نام فارسی: یاکریم نام انگلیسی: Eurasian Collared Dove نام علمی: Streptopelia decaocto
مشاهدات اعضا:


نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/07/13
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1396/08/05
نام: یاکریم
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: سد بوکان
تاریخ: 1397/02/10

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد