اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
نام فارسی: زاغ بور ایرانی نام انگلیسی: Iranian (Pleske's) Ground Jay نام علمی: Podoces pleskei
مشاهدات اعضا:


نام: زاغ بور ایرانی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: جاده مروست
تاریخ: 1397/07/28
نام: زاغ بور ایرانی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: جاده مروست
تاریخ: 1397/07/28

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد