اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3050
عکاس: شهرزاد فتاحی
تاریخ مشاهده: 1397/07/28
محل مشاهده: جاده مروست
توضیحات:
زاغ بور یا "پرنده ملی ایران" تنها پرنده اندومیک ایران محسوب می شود .

Ground Jay or "Iranian National Bird" is the only endemic bird of Iran

نام: زاغ بور ایرانی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: جاده مروست
تاریخ: 1397/07/28
نام: زاغ بور ایرانی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: جاده مروست
تاریخ: 1397/07/28

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد