باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

اعلام نتایج مسابقه نقاشی 10 گونه 10 جایزه

اعلام نتایج مسابقه نقاشی 10 گونه 10 جایزه

مسابقه 10 گونه 10 جایزه که با هدف جلب توجه کودکان و والدین آنها به پرندگان مهاجر و افزایش آگاهی نسبت به تنوع زیستی به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر برنامه ریزی گردیده بود با مشارکت حدود 60 اثر از کودکان و نوجوانان 5 تا 15 به کار خود پایان داد.

در ابتدا بنا بر این بود که به ازای هر گونه نقاشی 1 نفر به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی گردد اما تعداد آثار و ذوق محسوس عزیزان در تهیه آثار ما را بر آن داشت تا با کمک حامیان بر بضاعت خود بیافزاییم و تعداد جوایز را افزایش دهیم. بنابرین طبق نظر داوران گرامی رده سنی مطرح گردید و مقرر شد 4 رده سنی مد نظر قرار گیرد و به هر رده یک جایزه تخصیص یابد که در این صورت به جای 10 برگزیده 40 برگزیده خواهیم داشت. با توجه به عدم مشارکت برخی رده های سنی در برخی گونه ها تعداد جوایز به 30 عدد رسید.

فیلم کوتاهی از سایر آثار ارسال شده به این مسایقه را اینجا ملاحظه فرمایید.

در زیر نتایج به تفکیک هر گونه و در 4 رده سنی 5 تا 6 سال، 7 تا 9  سال، 10 تا 12 سال و 13 تا 15 سال اعلام می گردد:

 

1- سسک سرسیاه

 از سسک سرسیاه مجموعاً 4 اثر در 2 رده سنی ارسال گردید.


1-1- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده اثری از سسک سرسیاه ارسال نشده است.


 

2-1- رده سنی 7 تا 9  سال:

منتخب این بخش خانم آرینا صفی خانی 8 ساله از تهران هستند.

سسک سر سیاه آرینا صفی خانی


3-1- رده سنی 10 تا 12 سال:

نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم پرنیان شریف نیا 10 ساله از چالوس می باشد.

پرنیان شریف نیا 10 ساله


 

4-1- رده سنی 13 تا 15 سال:

در این رده اثری از سسک سرسیاه ارسال نشده است.2- پری شاهرخ:

 از پری شاهرخ مجموعاً 21 اثر دریافت گردید.

1-2- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده سنی از پری شاهرخ 4 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم دلسا طاوس خواه 6 ساله از بوشهر می باشد.

دلسا طاوس خواه 6 ساله از بوشهر پری شاهرخ


2-2- رده سنی 7 تا 9  سال:

در این رده سنی از پری شاهرخ 5 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم فاطمه بهار سنجیده، 7 ساله از شهرستان سرخس می باشد.

خانم فاطمه بهار سنجیده پری شاهرخ


3-2- رده سنی 10 تا 12 سال:

در این رده سنی از پری شاهرخ 8 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم سارا آبای فینی 10 ساله از تهران می باشد.

 سارا آبای فینی-10 ساله پری شاهرخ

 


4-2- رده سنی 13 تا 15 سال:

در این رده سنی از پری شاهرخ 4 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی آقای حسین منافیان دربندی 13 ساله می باشد.

حسین منافیان دربندی پری شاهرخ


3- زنبورخوار گلو خرمایی

 از زنبورخوار گلو خرمایی مجموعاً 18 اثر دریافت گردید.

1-3- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده سنی از زنبور خوار گلو خرمایی 3 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی آقای امیر ارسلان فروتن، 6.5 ساله از تهران می باشد.

امیر علی فروتن، زنبورخوار گلو خرمایی


2-3- رده سنی 7 تا 9  سال:

در این رده سنی از زنبور خوار گلو خرمایی 4 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم نیوشا یوسفیان 9 ساله از لنگرود می باشد.

نیوشا یوسفیان زنبور خوار گلو خرمایی


3-3- رده سنی 10 تا 12 سال:

در این رده سنی از زنبور خوار گلو خرمایی 7 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم کیارا نوشالی، 10 ساله از رشت می باشد.

کیارا نوشالی، زنبور خوار گلو خرمایی

 


4-3- رده سنی 13 تا 15 سال:

 در این رده سنی از زنبور خوار گلو خرمایی 4 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی آقای حسین سعیدفر 13 ساله از دزفول می باشد.

حسین سعیدفر زنبور خوار گلو خرمایی


4- مرغ حق معمولی 

  از مرغ حق معمولی مجموعاً 5 اثر دریافت گردید.

1-4- رده سنی 5 تا 6 سال:

 منتخب این بخش خانم درسا کرباسی 6 ساله از رشت هستند.

درسا کرباسی مرغ خق

 


2-4- رده سنی 7 تا 9  سال:

در این رده سنی از مرغ حق معمولی اثری دریافت نگردیده است.

 


3-4- رده سنی 10 تا 12 سال:

منتخب این بخش خانم دنیا دامغانی 11 ساله از شاهرود هستند.

دنیا دامغانی مرغ حق

 


4-4- رده سنی 13 تا 15 سال:

منتخب این بخش خانم دل آرام اعظمی 15 ساله می باشند.


 5- سهره گلی

از سهره گلی مجموعاً 8 اثر دریافت گردید.

1-5- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده سنی از سهره گلی اثری دریافت نگردیده است.


2-5- رده سنی 7 تا 9  سال:

منتخب این بخش خانم نیلا فقیهی 9 ساله از شهر قزوین می باشند.

نیلا فقیهی سهره گلی


3-5- رده سنی 10 تا 12 سال:

در این رده سنی از سهره گلی 4 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم عسل علیخانی دوازده ساله از تهران می باشد.

عسل علیخانی سهره گلی


4-5- رده سنی 13 تا 15 سال:

منتخب این رده سنی خانم فاطمه خدادادی از شهرستان زرندیه، روستای حکیم آباد می باشند.

فاطمه خدادادی سهره گلی


6- خوتکا ابرو سفید

از خوتکا ابرو سفید تنها 3 اثر در رده سنی 10 تا 12 سال دریافت گردید. که 2 اثر بنا به نظر هیات محترم داوران به عنوان منتخب برگزیده شدند.

نقاشی آقای امیر علی مظفری چینجانی 12 ساله:

امیر علی مظفری چینجانی خوتکا ابرو سفید

و آقای ایلیا بدری 12 ساله:

ایلیا بدری خوتکا ابرو سفید


7- سارگپه جنگلی 

1-7- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده اثری ارسال نگردیده است.


2-7- رده سنی 7 تا 9  سال:

منتخب این رده سنی آقای مهراد تیموری 9 ساله از اصفهان می باشند.

مهراد تیموری سارگپه جنگلی


3-7- رده سنی 10 تا 12 سال:

منتخب این رده سنی آقای آریا کاکاوند 11 ساله از کرج می باشند.

آریا کاکاوند سارگپه جنگلی

4-7- رده سنی 13 تا 15 سال:

در این رده اثری ارسال نگردید


8- سبزقبای معمولی

از سبزقبا مجموعاً 10 اثر دریافت گردید.

1-8- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده سنی از سبز قبای معمولی 2 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم حلما سنجیده، 5 ساله از مشهد می باشد.

حلما سنجید سبزقبا


2-8- رده سنی 7 تا 9  سال:

در این رده سنی از سبز قبای معمولی 3 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم ماندانا مرادی 8 ساله از کرج می باشد.

ماندانا مرادی سبزقیا


3-8- رده سنی 10 تا 12 سال:

منتخب این رده سنی آقای مهدی پایمرد 11 ساله می باشند.

مهدی پایمردی سیزقیا


4-8- رده سنی 13 تا 15 سال:

در این رده سنی از سبز قبای معمولی 2 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی آقای مانی اعتمادی 14 ساله می باشد.

مانی اعتمادی سیزقبا


9- بادخورک معمولی

از بادخورک معمولی 6 اثر ارسال گردیده است.

1-9- رده سنی 5 تا 6 سال:

در این رده سنی اثری از بادخورک معمولی دریافت نگردید. 


2-9- رده سنی 7 تا 9  سال:

منتخب این رده سنی خانم روشا کمالی 7 ساله از تهران می باشند.

روشا کمالی بادخورک معمولی


3-9- رده سنی 10 تا 12 سال:

در این رده سنی از بادخورک معمولی 2 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی آقای حسام کریمی 10ساله از تهران می باشد.

حسام کریمی بادخورک معمولی


4-9- رده سنی 13 تا 15 سال:

در این رده سنی از بادخورک معمولی 2 اثر دریافت شد. نقاشی منتخب این رده سنی به رای هیات داوران نقاشی خانم  عاطفه فلاحی 13 ساله می باشد.

عاطفه فلاحی بادخورک معمولی

 


 10کفچه نوک

1-10- رده سنی 5 تا 6 سال:

در رده سنی 5 تا 6 سال گونه کفچه نوک از این نقاشی آقای علیرضا درخشان گیلک، پنج سال و نه ماهه به عنوان نقاشی منتخب انتخاب گردید.

علیرضا درخشان گیلک، کفچه نوک


2-10- رده سنی 7 تا 9  سال:

منتخب این رده سنی خانم  گلسا مهرتاش 9 ساله می باشند.

- گلسا مهرتاش مفچه نوک


3-10- رده سنی 10 تا 12 سال:

منتخب این رده سنی آقای مهدی پایمرد 11 ساله می باشند.

4-10- رده سنی 13 تا 15 سال:

 در این رده سنی شرکت کننده ای برای کفچه نوک وجود نداشت.


حامیان:

در غنا بخشیدن به جوایز این مسابقه اشخاص حقیقی و حقوقی همراه ما شدند تا 10گونه و 10 جایزه به 30 جایزه تبدیل شود. با سپاس از همراهی و اثرگذاری این عزیزان، در زیر اسامی ایشان ذکر می گردد:

اشخاص حقوقی

کتاب های نردبان، واحد کودک و نوجوان انتشارات فنی ایران

 

انتشارات نردبان، واحد کودک و نوجوان انتشارات فنی ایران

 

 

انتشارات ایرانشناسی

 

انتشارات ایرانشناسی 

 

 

اشخاص حقیقی

همچنین انسانهای فرهنگ و طبیعت دوست و برخی والدینی که اسامی ایشان ذکر می گردد با اهداء جوایز یا وجه نقد همراه این برنامه شدند (اسامی به ترتیب حروف الفبا):
  
  • سرکار خانم سحر بوذری
  • سرکار خانم معصومه پاکروان
  • سرکار خانم  پوپک پیر
  • سرکار خانم ناهید حکیم جوادی
  • جناب آقای مسعود سیمین پور
  • جناب آقای امید شریفی نیا 
  • سرکار خانم مرضیه شهسواری
  • سرکار خانم لیلا شهسواری
  • سرکار خانم زهرا قیامی
  • جناب آقای سید محسن موسوی 

هیات داوران:

اسامی هیات داوران که در انتخاب آثار همراه ما بودند به ترتیب حروف الفبا عبارت است از:

 
جوایز عزیزانی که آثار آنها انتخاب شده و در بالا آمده است طی دو هفته آتی برای ایشان ارسال خواهد شد.
 

تاریخ ارسال: 1399/02/28
نظرات شما:
1399/03/03  فرزانه فروتنی
سلام، خداقوت، کارهای ارسالی خیلی زیبا بود. تبریک به شما برای تدارک و مدیریت همچین برنامه هایی برای فرهنگ سازی در کشورمون به امید گسترش آموزش دانش ترکیبی هنر، جغرافیا، محیط زیست به کودکان و نوجوانان این مرزو بوم و خارج شدن تدریس تئوری به تنهایی از برنامه های آموزش و پرورش.

1399/03/11  نیوشا یوسفیان
سلام خسته نباشید خیلی برنامه مسابقه نقاشی عالی بود بچه ها با پرندگان اشنا شدن و تلاش کردن برای مسابقه برای بچه ها خیلی جالب بود انشالله همه در کارهایتون موفق باشید شاید برنامه های دیگه هم باشیم ممنون

1399/03/11  سارا آبای فینی
من در این مسابقه با خیلی از پرنده های قشنگ آشنا شدم

1399/03/11  پیروز کاکاوند
با عرض سلام وخسته نباشید امیدوارم با تلاشهای شما عزیزان روزی شاهد علاقمندی و توجه تمامی آحاد جامعه به مقوله حفظ طبیعت و محیط زیست باشیم و این امر مهم اتفاق نمی افتد مگر با شناخت گونه های گیاهی و جانوری و درک اهمیت و نقش این گونه ها در اکوسیستم های مختلف و بالطبع زندگی بشر به امید آنروز خداقوت دست مریزاد

1399/03/11 
با عرض سلام وخسته نباشید امیدوارم با تلاشهای شما عزیزان روزی شاهد علاقمندی و توجه تمامی آحاد جامعه به مقوله حفظ طبیعت و محیط زیست باشیم و این امر مهم اتفاق نمی افتد مگر با شناخت گونه های گیاهی و جانوری و درک اهمیت و نقش این گونه ها در اکوسیستم های مختلف و بالطبع زندگی بشر به امید آنروز خداقوت دست مریزاد

1399/03/11 
سلام ممنون بابت این مسابقه عالی بود کارهای همه عالی بود چه ایده خوبی بود که بچه ها آشنا شدند با گونه های پرندگان و اسم آنها و همچنین با شکل آنها آشنا شدند ممنون

1399/03/11  سمانه حسنی
با سلام و خسته نباشید خدمت شما... ممنون از شما بخاطر برگزاری مسابقه ، نقاشی ها بسیار زیبا بود. مسابقه نقاشی علاوه بر فرهنگ سازی باعث آشنایی کودکان با انواع پرنده ها شد، امیدوارم همواره در این عرصه موفق و سربلند باشید.

1399/03/11  سمانه حسنی
با سلام و خسته نباشید خدمت شما... ممنون از شما بخاطر برگزاری مسابقه ، نقاشی ها بسیار زیبا بود. مسابقه نقاشی علاوه بر فرهنگ سازی باعث آشنایی کودکان با انواع پرنده ها شد، امیدوارم همواره در این عرصه موفق و سربلند باشید.

1399/03/12  رقیه چراغی
سلام درود بر شما عزیزان باسپاس فراوان از بر گزاری این مسابقه ارزشمند که دوست بودن با محیط زیست وحیوانات را به فرزندان ما یاد میدهد وبه خصوص کلیپ هایی که در کانال می گذارید که بسیار اموزنده است

1399/03/12  کیارا نوشالی
با سپاس از برگزاری این مسابقه زیبا که باعث ظهور استعدادهای بچه ها شد وعلاوه برآن, موجب آشنایی با گنجینه متنوع گونه های مختلف ماکیان گردید. وهمین امر بعث ایجاد انگیزه برای شناسایی پرندگان در طبیعت توسط بچه ها شد. موفق باشید

1399/03/22  نیوشا یوسفیان
سلام خسته نباشید ممنون از شما بابت جایزه ولوح تقدیر انشالله همیشه موفق باشید . باز شاید مسابقه های خوب از طرف شما باشیم .ممنون

ارسال نظر

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد