باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

اعضای رسمی باشگاه پرنده نگری ایرانیان

 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

سطح عضویت

نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت

تاریخ انقضای عضویت

1 سید حامد موسوی  001  دو  رسمی 94/01/18  00/01/18
2  بشیر شریف نیا  002  دو  رسمی 94/01/18   00/01/18
3  سارا عرب  003  دو  رسمی 94/01/18   00/01/18

4

بهنام ملک آرایی

102

یک

رسمی

94/09/12

00/09/14

5

زهرا خوشنود

109

یک

رسمی

94/10/15

01/10/15

6

حسین طالب لو

108

دو

رسمی

94/09/28

99/09/28

7

قربانعلی حاجی آبادی

111

دو

رسمی

94/11/11

99/11/11

8

مهدی دربان 

113

دو

رسمی

94/11/02

01/11/02

9

رضا مصطفوی

117

دو

رسمی

94/12/19

01/12/19

10

رامین محمدی 

119

یک

رسمی

95/02/21

01/02/21

11

پرنیان شریف نیا 

120

یک

رسمی

95/03/30

01/03/30

12

علیرضا مرتضوی نیا

122

دو

رسمی

95/04/10

01/04/10

13

سیامک درفشی گرگری

124

یک

رسمی

95/05/23

00/05/23

14

کاوه نادری

130

دو

رسمی

95/08/05

01/08/05

15

الهام مهدلو

132

یک

رسمی

95/08/25

01/08/25

16

غلامرضا فرخ نسب

136

یک

رسمی

95/11/27

00/11/27

17

بابک ولی زاده

137

دو

رسمی

95/12/01

01/12/01

18

سیمین منصوری

140

دو

رسمی

96/01/10

01/01/10

19

پرستو هدایت زاده

141

دو

رسمی

96/01/26

01/01/26

20

مهدی نصیری 

146

 یک

رسمی

96/02/11

01/02/11

21

بهنام کلیلی

149

 یک

رسمی

96/02/20

00/02/20

22

فرشته کاظمی

151

 دو

رسمی

96/02/20

01/02/20

23

حمید  جبّاری

154

 دو

رسمی

 96/03/27

99/03/27

24

حمید احمدی بصیر

157

 دو

رسمی

 96/07/23

00/07/30

25

پیمان حسینی

159

 دو

رسمی

 96/11/11

00/11/11

26

احسان طالبی

160

 یک

رسمی

 96/11/21

01/11/21

27

سلیم آخوندزاده مهاجر

162

 دو

رسمی

 97/03/20

01/03/30

28

مسعود قنبری

163

 دو

رسمی

 97/03/23

01/03/23

29

کوروش سلیمانی

165

 دو

رسمی

 97/04/28

00/04/28

30

امیر حسین مدیری

168

 دو

رسمی

 97/07/14

01/07/14

31

پرهام بیهقی

169

یک

رسمی

97/07/25

99/07/25

32

 مهدی کمالی روستا

170

 یک

رسمی

 97/07/25

00/07/25

33

هادی نظرلو

171

 دو

رسمی

 97/07/25

00/07/25

34

فرشید صمیمی

174

دو

رسمی

 97/08/05

00/08/05

35

فرزانه مالمیر

175

دو

رسمی

 97/07/25

00/08/05

36

محسن جلالی

176

 دو

رسمی

 97/08/16

00/08/16

37

راهله مهرآسا

177

دو

رسمی

 97/08/19

01/08/19

38

نادره صمیمی

178

دو

رسمی

 97/08/19

00/08/19

38

مولود جابری

181 دو رسمی 97/09/19 01/09/19

39

مهدی جوانمردی

182 یک رسمی 97/09/20 00/09/20

40

ایمان کریمی

183 دو رسمی 97/09/24  01/09/24
41 نهال حکیم جوادی 185  دو رسمی  97/09/30 01/09/30
42 علی سنگچولی 187 یک رسمی  97/10/23 00/10/23
43 پگاه میرزایی 188 یک  رسمی 97/11/02  00/10/30
44  محمد رضا کشفی 189 دو  رسمی  97/07/12 00/12/08
45 امین پاگداری 191 دو  رسمی 97/12/10  99/12/10
46 مهتاب احمدی 193 دو رسمی 97/12/16  01/12/16
47 عرفان نامیان 194 یک  رسمی 97/12/17  00/12/17
48 مهری بوجار 197 یک  رسمی  97/12/28 00/12/28
49 سمانه درویش زانوسی 199 یک رسمی 00/01/19 01/01/19
50 سمیرا سلیمانی 200 دو رسمی 98/01/20  01/01/20
51 آزاده واعظی 202 یک  رسمی 98/01/20  01/01/20
52 الهام شنیتی 207 دو رسمی 98/02/31  00/02/31
53 آرمان چهرزاد 211 دو رسمی 98/03/31  01/03/31
54 زهرا زینلی 212 یک رسمی  98/05/05 01/05/05
55 میترا دانشور 215 دو رسمی 98/05/10 02/12/29 
  حامد محمدی قهاری 218 دو رسمی 98/10/02 01/10/02
56 کیوان مشهدی 219 دو رسمی 98/10/11 01/10/11
57 شهلا اویسی 220 یک رسمی 98/10/15 00/10/15
58 زهرا قیامی 221 دو رسمی 98/09/25 01/09/25
59 امیر صالحی 222 یک رسمی 98/10/25 01/10/25
60 ساغر بهادرانی 223 یک رسمی 98/11/01 00/11/01
61 مسعود یساره افرا 224 دو رسمی 98/11/02 00/11/02
62 حمید حامدنیا 225 یک رسمی 98/11/03 00/11/03
63 مهرداد وزیری 226 یک رسمی 98/11/16 00/11/16

64

ابراهیم شکوهی

227 دو رسمی 98/11/28  01/11/28 

65

مهدی علوی

228 دو رسمی 99/02/05 01/02/05
66 پدرام خلیلی 229 دو رسمی 99/02/10 01/02/10
67 محمد آذرنیا 230 دو رسمی 99/02/22 00/02/22
68 مهدی پایمرد 231 یک رسمی 99/02/28 01/02/28
69 رضا علی اصل 232 دو رسمی 99/02/31  00/02/31 
70 سجاد زارعیان 233 یک رسمی 99/03/19 01/03/19
71 علیرضا کیانی نژاد 236 دو رسمی 99/06/21 01/06/21
72 سولماز عظیم زاده 237 یک رسمی 99/06/23 00/06/23
73 رامین زمانفر 238 دو رسمی 99/06/23 00/06/23
74 جواد رضاییان 240 دو رسمی 99/06/27 01/06/27
75 علی مهدوی 241 دو رسمی 99/08/20 01/08/20
76 علی موسوی زاده 242 دو رسمی 99/09/07 00/09/07
77 بنفشه رستگار 243 دو رسمی 99/09/08 01/09/08
78 آرش حبیبی آزاد 244 دو رسمی 99/09/09 00/09/09
79 مریم تسلیمی 245 یک رسمی 99/09/10 01/09/10
80 معصومه پاکروان 246 یک رسمی 99/09/11 00/09/11
81 بهزاد دزفولیان 247 یک رسمی 99/09/19 00/09/19
82 ایمان بهلولی 248 یک رسمی 99/09/24 01/09/24
83 مرتضی کشاورز 249 دو رسمی 99/09/24 01/09/24
84 حمیدرضا مبارک 250 یک رسمی 99/10/02 01/10/02
85 ساناز امید 251 یک رسمی 99/10/02 01/10/02
86 فاطمه رحیمی 252 دو رسمی 99/10/08 00/10/08
87 باران حسین پور  253 یک رسمی 99/10/09 01/10/09
88 نادیا خسروی 254 دو رسمی 99/10/12 00/10/12
89 پریسا بابارضا 255 یک  رسمی 99/10/21 00/10/21
90 یاشار صدف زاده 256 دو رسمی 99/10/21 00/10/21
91 سهیل خسروی 257 دو رسمی 99/10/28 00/10/28
92 راضیه شیرزاد 258 یک رسمی 99/11/03 00/11/03
93 مرتضی حسین پور 259 دو رسمی 99/11/04 00/11/04
94 محمدرضا آیت اله زاده 260 یک رسمی 99/11/16 00/11/16
95 کیان بابایی فرد 261 دو رسمی 99/11/19 00/11/19
96 غلامرضا شمسایی 262 دو رسمی 99/11/20 00/11/20
97 نوید هرمزی 263 دو رسمی 99/11/21 00/11/21
98 مرجان غفارهاشمی 264 یک رسمی 99/11/26 01/11/26
99 تمنا فرجی 265 یک رسمی 99/11/26 00/11/26
100 مهدی حاجی غفاری 266 یک رسمی 99/11/26 00/11/26
101 نازنین عباسی 267 یک رسمی 99/11/30 00/11/30
102 سارا آیت الله زاده 268 یک رسمی 99/12/03 00/12/03
103 سحر جلوداری 269 یک رسمی 99/12/05 01/12/05
104 پریسا شوکتی 270 یک رسمی 99/12/08 01/12/08
105 مصطفی رجب زاده 271 دو رسمی 99/12/08 00/12/08
106 حمیدرضا کشفی 272 دو رسمی 99/12/09 00/12/09
107 یاسمن کبیری 273 یک رسمی 99/12/10 00/12/10
108 محمد جواد شاهی 274 دو  رسمی 99/12/12 00/12/12
109 فاطمه خلیلی زاده 275 دو رسمی 99/12/12 00/12/12
110 کیان مهدوی 276 یک رسمی 99/12/14 01/12/14
111 سارینا صفری 277 یک رسمی 00/01/08 01/01/08
112 ابوذر بحرانی 278 یک رسمی 00/01/13 01/01/13
113 منا نحوی 279 دو رسمی 00/01/12 01/01/12
114 سعید جباری 280 دو رسمی 00/01/19 01/01/19
115 زهرا گلمیرزایی 281 یک رسمی 00/01/29 01/01/29
116 بنفشه کاظمی 282 دو رسمی 00/02/18 01/02/18
117 حمیدرضا حق نظری 283 دو رسمی 00/02/19 01/02/19
118 علی اکبر نجانی صفا 284 یک رسمی 00/02/25 01/02/25
119 رهبر کوهی 285 دو رسمی 00/02/26 01/02/26
120 شیدا معینی 286 دو رسمی 00/03/04 01/03/04
121 اسماعیل معینی 287 یک رسمی 00/03/04 01/03/04

122

غزاله خدابنده لویی 288 یک رسمی 00/03/15 01/03/15

123

پویان میرپور 289 یک رسمی 00/04/10 02/04/10

124

ترنج دهقان 290 یک رسمی 00/04/13 02/04/13

125

کامیار رضاقادری 291 یک رسمی 00/04/21 01/04/21
126 رویا میرغیاثی 292 دو رسمی 00/05/10 01/05/10
127 هادی قانع 293 دو رسمی 00/06/04 01/06/04
128 هلیا بابایی 294 یک رسمی 00/06/16 01/06/16
129 افشین صمدی 295 یک رسمی 00/06/20 01/06/20
130 سجاد پیری جور 296 دو رسمی 00/07/10 01/07/10
131 بهناز بهشتی 297 یک رسمی 00/07/12 01/07/12
132 فتانه طباطبایی 298 یک رسمی 00/07/18 01/07/18
133 آرزو سرداری 299 دو رسمی 00/07/19 01/07/19
134 پری ناز ناجی 300 دو رسمی 00/07/23 01/07/23
135 مانلی یعقوبی 301 یک رسمی 00/07/29  01/07/29
136 حمید علیخانی 302 یک رسمی 00/08/01 01/08/01
137 عادله صفری امین 303 دو رسمی 00/08/24 01/08/24
138 سعید میر سعیدی 304 یک رسمی 00/08/25 01/08/25
139 حمیدرضا اکبرزادگان 305 دو رسمی 00/09/03 01/09/03
140 امین ملکی 306 یک رسمی 00/09/07 01/09/07
141 اشکان صادقی 307 دو رسمی 00/09/13 01/09/13
142 مرتضی اسدی 308 دو رسمی 00/09/14 01/09/14
143 امیراشکان جعفر زاده 309 دو رسمی 00/09/16 01/09/16
144 محسن فتحی پور 310 یک رسمی 00/10/08 01/10/08
145 نوشین ایزدپناه 311 یک رسمی 00/10/25 01/10/25
146 مطهره حکیمی نژاد 312 یک رسمی 00/10/28 01/10/28
147

آنیتا توانگر

313 دو رسمی 00/12/05 01/12/05
148

آرین اسعدی

314 دو رسمی 00/12/18 01/12/18

149

جعفر اسعدی 315 دو رسمی 00/12/18 01/12/18

150

مانی طاهری 316 یک رسمی 01/01/02 02/01/02
151 هادی طاهری 317 یک رسمی 01/01/02 02/01/02
152 فاطمه شیرازی 318 یک رسمی 01/01/02 02/01/02
153 ویدا شمس 319 دو رسمی 01/01/05 02/01/05

154

زهرا آزادی 320 دو رسمی 01/01/05   02/01/05

155

فرزانه کشتکار 321 دو رسمی 01/01/21 02/02/21
156 وحید اشرفی 322 دو رسمی 01/02/25 02/02/25
157 پگاه جابری 323 دو رسمی 01/01/29 02/02/29
158 علی صادقی روشن 324 دو رسمی 01/02/01 02/02/01
159 سید علی کنگانی 325 دو رسمی 01/02/04 02/02/04
160 علیرضا صدری زاده 326 دو رسمی 01/02/17 02/02/17
161 صیاد شیخی ئیلانلو 327 دو رسمی 01/02/30 02/02/30
162 محسن ملاح 328 دو رسمی 01/02/31 02/02/31
 163 امیرمسعود رحمانی 329   دو رسمی  01/02/31 02/02/31 
164 مهدیه یاوری 330 یک رسمی 01/02/21 02/02/21 
165 سعید بشیری 331 دو موقت 01/03/14 02/03/14 
166 سارا سعیدی 332 دو موقت 01/03/16 02/03/16
167 الهام شریفیان 333 یک موقت 01/03/20 02/03/20
168 سجاد پیشنماززاده 334 یک موقت 01/03/29 02/03/29
169 پرتو ایروانی 335 یک موقت 01/04/05 02/04/05
170  فرید احمدی 336 دو موقت 01/04/18 02/04/18
171 مسعود جعفری 337 یک  موقت 01/04/18  02/04/18 
172 سمیرا شفائی  338  یک   موقت 01/04/23  02/04/23 
173 مجید محمداسماعیلی  339  یک  موقت   01/04/26 02/04/26 
174 علی اسکندری   340 دو  موقت  01/04/28  02/04/28 
175  شیوا شیرویه 341  یک  موقت  01/05/02   02/05/02
176 مجید شاهنگی نیا 342 یک موقت 01/05/04 02/05/04
177 هدی پورغلامی 343 یک موقت 01/05/02 02/05/02
178 افسانه یاراحمدی 344 یک موقت 01/05/26 02/05/26
179 کارن سامانی 345 دو موقت 01/06/01 02/06/01
180 فاطمه غلامی 346 دو موقت 01/06/03 02/06/03
181 فرینا صادقی  347 یک   موقت  01/06/07  01/12/07
182 رزا تقوی لطیف  348  یک  موقت   01/06/07   01/12/07 
183 نیلا مطیعی فر  349  یک  موقت   01/06/07   01/12/07 
184 یاسمین بهروزی  350  یک  موقت   01/06/07   01/12/07 
185 درسا سعیدی  351  یک   موقت  01/06/08    01/12/07
186 علی توکلی 352  یک   موقت  01/06/08   01/12/07 
187 النا حاجی یخچالی 353  یک   موقت  01/06/08   01/12/07 
188 رزا فراهانی 354  یک   موقت  01/06/08   01/12/07 
189 روشا فراهانی 355 یک   موقت  01/06/09  01/12/07 
190 ماهرو ذبیحی فر 356  یک   موقت  01/06/09    01/12/07
191 رزسادات سلیلی  357  یک   موقت  01/06/09   01/12/07 
192 مزدک بندری  358  یک   موقت  01/06/09   01/12/07 
193 آیلی سادات مسعودی 359 یک   موقت  01/06/10   01/12/07 
194 آذرخش شاملو  360  یک   موقت  01/06/10   01/12/07 
195 رها نقوی   361 یک   موقت  01/06/10  01/12/07 
196 یارا جباربیک 362 یک   موقت  01/06/10   01/12/07 
197 درسا شاه محمدی 363 یک   موقت  01/06/10   01/12/07 
             
 
برای عضویت در باشگاه پرنده نگری ایرانیان از اینجا اقدام نمایید.

1
تاریخ ارسال: 1394/08/29
نظرات شما:

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد