اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
نام فارسی: قمری معمولی نام انگلیسی: European Turtle Dove نام علمی: Streptopelia turtur
مشاهدات اعضا:


نام: قمری معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/07/17
نام: قمری معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: قمری معمولی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1396/03/15

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد