باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: پیغوی کوچک نام انگلیسی: Shikra نام علمی: Accipiter badius

مشاهدات اعضا:


نام: پیغوی کوچک
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر
تاریخ: 1398/04/27
نام: پیغوی کوچک
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر
تاریخ: 1398/04/27
نام: پیغوی کوچک
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر
تاریخ: 1398/04/27
نام: پیغوی کوچک
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: گابریک
تاریخ: 1397/10/13
نام: پیغوی کوچک
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/05/10
نام: پیغوی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: پیغوی کوچک
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: پیغوی کوچک
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: شهریار
تاریخ: 1399/01/15
نام: پیغوی کوچک
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/05/28
نام: پیغوی کوچک
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/05/28
نام: پیغوی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: پیغوی کوچک
عکاس: سحر بوذری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/02/14
نام: پیغوی کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1396/11/17
نام: پیغوی کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1397/11/18
نام: پیغوی کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/03/25
نام: پیغوی کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: صفادشت
تاریخ: 1399/03/25
نام: پیغوی کوچک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24
نام: پیغوی کوچک
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: خور آذینی
تاریخ: 1398/11/17
نام: پیغوی کوچک
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: خور تیاب
تاریخ: 1398/11/24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد