باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  هیأت موسس باشگاه پرنده نگری ایرانیان

هیأت موسس باشگاه پرنده نگری ایرانیان بنیانگذار گروه بوده و نفرات آن در اولین صورتجلسه گروه درج شده­ اند و در هر حال بالاترین مقام تصمیم گیری در مورد اساسنامه بوده و شاهد و ناظر عملکرد باشگاه خواهند بود. اسامی هیات موسس باشگاه پرنده نگری ایرانیان به شرح زیر می­باشد (به ترتیب حروف الفبا):


تاریخ ارسال: 1394/06/28
نظرات شما:
آخرین مطالب