باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  تمدید عضویت

اعضاء محترم باشگاه ، برای تمدید عضویت سالانه خود در باشگاه پرنده نگری ایرانیان می توانید به ترتیب ذیل اقدام فرمایید:

1-      پرداخت حق عضویت سالانه (60،000 تومان در سال 96) به شماره کارت 6219861031943151

یا شماره حساب 8094020597291  نزد بانک سامان به نام موسسه آموزشی و گردشگری آوای ارسباران

2-      اعلام شماره پیگیری به مسئول هماهنگی ثبت نام، آقای بشیر شریف نیا به شماره 09122376207

3-      تمدید عضویت بعد از تأیید مالی به طور قطعی ثبت و از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.

تمدید عضویت سالانه از تاریخ واریز وجه، به مدت یک سال شمسی می باشد.