باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  تمدید عضویت

اعضاء محترم باشگاه ، برای تمدید عضویت سالانه خود در باشگاه پرنده نگری ایرانیان می توانید به ترتیب ذیل اقدام نمایید:

پرداخت حق عضویت سالانه (۶۰۰۰۰۰ ریال) به شماره کارت 6219861031943151 یا شماره حساب 8094020597291 نزد بانک سامان به نام موسسه آموزشی و گردشگری آوای ارسباران و اعلام شماره پیگیری به شماره 09126361640 (خانم رضایی صالح)
تمدید عضویت شما بعد از تأیید مالی به طور قطعی ثبت خواهد شد و از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.

** عضویت سالانه شما از تاریخ واریز وجه، به مدت یک سال شمسی می باشد.