باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

گزارش مرحله اول پروژه بادخورک

گزارش ماهیانه پروژه حفاظت از بادخورک های معمولی

(گزارش ماه اول - از 13 فروردین تا 13 اردیبهشت)

این گزارش فقط شامل اطلاعات جمع آوری شده طبق چارچوب مشخص شده در توضیحات مربوط به پروژه حفاظت از بادخورک معمولی که در سایت باشگاه پرنده نگری ایرانیان قرار گرفته است می باشد.

  • تعداد کل داوطلب هایی که اطلاعات خود را طبق چارچوب اعلام شده در سایت ارسال نموده اند: 35 نفر
  • تعداد کل بادخورک های معمولی دیده شده طبق چارچوب اعلام شده: 7500 فرد
  • اسامی داوطلبانی که طبق چارچوب اعلام شده پایش بادخورک ها را انجام داده اند به همراه تعداد دفعات مشارکت به ترتیب حرف الفبا:

1. خانم نیلوفر ایران دوست از شهر قزوین - 11 مرتبه
2. آقای مهدی پایمرد از شهر کاشمر - 1 مرتبه
3. خانم مریم تسلیمی از شهر تهران - 11 مرتبه
4. آقای حمید جباری از مهرشهر کرج - 5 مرتبه
5. آقای علی حاجی آبادی از شهریار - 24 مرتبه
6. خانم سمیه حسنی از زنجان - 26 مرتبه
7. آقای حمیدرضا حق نظری از همدان - 4 مرتبه
8. خانم مریم خاتمی از تهران - 11 مرتبه
9. خانم زهره خزائی از همدان - 11 مرتبه
10. آقای علیرضا خسروی از تهران - 10 مرتبه
11. خانم میترا دانشور از تهران - 20 مرتبه
12. آقای مهدی دربان از تهران - 6 مرتبه
13. آقای محمد جواد رستمی احمدوندی از کرمانشاه - 1 مرتبه
14. آقای محسن رضائی عطاقلی پور از مشهد - 20 مرتبه
15. خانم مینا روان آسا از تهران - 16 مرتبه
16. آقای امین سیفی از تهران - 11 مرتبه
17. آقای ا