باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

اعضای رسمی باشگاه پرنده نگری ایرانیان

 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

سطح عضویت

نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت

تاریخ انقضای عضویت

1 سید حامد موسوی  001  دو  رسمی 94/01/18  00/01/18
2  بشیر شریف نیا  002  دو  رسمی 94/01/18   00/01/18
3  سارا عرب  003  دو  رسمی 94/01/18   00/01/18

4

بهنام ملک آرایی

102

یک

رسمی

94/09/12

00/09/14

5

زهرا خوشنود

109

یک

رسمی

94/10/15

01/10/15

6

حسین طالب لو

108

دو

رسمی

94/09/28

99/09/28

7

قربانعلی حاجی آبادی

111

دو

رسمی

94/11/11

99/11/11

8

مهدی دربان 

113

دو

رسمی

94/11/02

01/11/02

9

رضا مصطفوی

117

دو

رسمی

94/12/19

01/12/19

10

رامین محمدی 

119

یک

رسمی

95/02/21

01/02/21

11

پرنیان شریف نیا 

120

یک

رسمی

95/03/30

01/03/30

12

علیرضا مرتضوی نیا

122

دو

رسمی

95/04/10

01/04/10

13

سیامک درفشی گرگری

124

یک

رسمی

95/05/23

00/05/23

14

کاوه نادری

130

دو

رسمی

95/08/05

01/08/05

15

الهام مهدلو

132

یک

رسمی

95/08/25

01/08/25

16

غلامرضا فرخ نسب

136

یک

رسمی

95/11/27

00/11/27

17

بابک ولی زاده

137

دو

رسمی

95/12/01

00/12/01

18

سیمین منصوری

140

دو

رسمی

96/01/10

01/01/10

19

پرستو هدایت زاده

141

دو

رسمی

96/01/26

01/01/26

20

مهدی نصیری 

146

 یک

رسمی

96/02/11

01/02/11

21

بهنام کلیلی

149

 یک

رسمی

96/02/20

00/02/20

22

فرشته کاظمی

151

 ذو

رسمی

96/02/20

01/02/20

23

حمید  جبّاری

154

 دو

رسمی

 96/03/27

99/03/27

24

حمید احمدی بصیر

157

 دو

رسمی

 96/07/23

00/07/30

25

پیمان حسینی

159

 دو

رسمی

 96/11/11

00/11/11

26

احسان طالبی

160

 یک

رسمی

 96/11/21

99/11/21

27

سلیم آخوندزاده مهاجر

162

 دو

رسمی

 97/03/20

01/03/30

28

مسعود قنبری

163

 دو

رسمی

 97/03/23

01/03/23

29

کوروش سلیمانی

165

 دو

رسمی

 97/04/28

00/04/28

30

عباس محجوب

166

 دو

رسمی

97/05/09

00/05/09

31

امیر حسین مدیری

168

 دو

رسمی

 97/07/14

01/07/14

32

پرهام بیهقی

169

یک

رسمی

97/07/25

99/07/25

33

 مهدی کمالی روستا

170

 یک

رسمی

 97/07/25

00/07/25

34

هادی نظرلو

171

 دو

رسمی

 97/07/25

00/07/25

35

فرشید صمیمی

174

دو

رسمی

 97/08/05

00/08/05

36

فرزانه مالمیر

175

دو

رسمی

 97/07/25

00/08/05

37

محسن جلالی

176

 دو

رسمی

 97/08/16

00/08/16

38

راهله مهرآسا

177

دو

رسمی

 97/08/19

01/08/19

39

نادره صمیمی

178

دو

رسمی

 97/08/19

00/08/19

40

مهدی جوانمردی

182 یک رسمی 97/09/20 00/09/20

41

ایمان کریمی

183 دو رسمی 97/09/24  00/09/24
42 نهال حکیم جوادی 185  دو رسمی  97/09/30 00/09/30
43 علی سنگچولی 187 یک رسمی  97/10/23 00/10/23
44 پگاه میرزایی 188 یک  رسمی 97/11/02  00/10/30
45  محمد رضا کشفی 189 دو  رسمی  97/07/12 00/12/08
46 امین پاگداری 191 دو  رسمی 97/12/10  99/12/10
47 مهتاب احمدی 193 دو رسمی 97/12/16  00/12/16
48 عرفان نامیان 194 یک  رسمی 97/12/17  00/12/17
49 مهری بوجار 197 یک  رسمی  97/12/28 00/12/28
50 سمانه درویش زانوسی 199 یک رسمی 00/01/19 01/01/19
51 سمیرا سلیمانی 200 دو رسمی 98/01/20  01/01/20
52 ملیکا عالمی 201 یک رسمی 98/01/20 00/01/20
53 آزاده واعظی 202 یک  رسمی 98/01/20  01/01/20
54 الهام شنیتی 207 دو رسمی 98/02/31  00/02/31
55 آرمان چهرزاد 211 دو رسمی 98/03/31  01/03/31
56 زهرا زینلی 212 یک رسمی  98/05/05 01/05/05
57 آراد نوایی 214 یک رسمی 98/05/05  00/05/05
58 میترا دانشور 215 دو  رسمی  98/05/10 00/05/10
 59 سولماز پرستاری  216  دو  رسمی 98/08/19  00/08/19 
60 حامد محمدی قهاری 218 دو رسمی 98/10/02 01/10/02
61 کیوان مشهدی 219 دو رسمی 98/10/11 01/10/11
62 شهلا اویسی 220 یک رسمی 98/10/15 00/10/15
63 زهرا قیامی 221 دو رسمی 98/09/25 99/09/25
64 امیر صالحی 222 یک رسمی 98/10/25 01/10/25
65 ساغر بهادرانی 223 یک رسمی 98/11/01 00/11/01
66 مسعود یساره افرا 224 دو رسمی 98/11/02 00/11/02
67 حمید حامدنیا 225 یک رسمی 98/11/03 00/11/03
68 مهرداد وزیری 226 یک رسمی 98/11/16 00/11/16

69

ابراهیم شکوهی

227 دو رسمی 98/11/28  00/11/28 

70

مهدی علوی

228 دو رسمی 99/02/05 01/02/05
71 پدرام خلیلی 229 دو رسمی 99/02/10 01/02/10
72 محمد آذرنیا 230 دو رسمی 99/02/22 00/02/22
73 مهدی پایمرد 231 یک رسمی 99/02/28 01/02/28
74 رضا علی اصل 232 دو رسمی 99/02/31  00/02/31 
75 سجاد زارعیان 233 یک رسمی 99/03/19 01/03/19
76 علیرضا کیانی نژاد 236 دو رسمی 99/06/21 01/06/21
77 سولماز عظیم زاده 237 یک رسمی 99/06/23 00/06/23
78 رامین زمانفر 238 دو رسمی 99/06/23 00/06/23
79 احسان عصاره 239 دو رسمی 99/06/24 00/06/24
80 جواد رضاییان 240 دو رسمی 99/06/27 01/06/27
81 علی مهدوی 241 دو رسمی 99/08/20 01/08/20
82 علی موسوی زاده 242 دو رسمی 99/09/07 00/09/07
83 بنفشه رستگار 243 دو رسمی 99/09/08 01/09/08
84 آرش حبیبی آزاد 244 دو رسمی 99/09/09 00/09/09
85 مریم تسلیمی 245 یک رسمی 99/09/10 00/09/10
86 معصومه پاکروان 246 یک رسمی 99/09/11 00/09/11
87 بهزاد دزفولیان 247 یک رسمی 99/09/19 00/09/19
88 ایمان بهلولی 248 یک رسمی 99/09/24 01/09/24
89 مرتضی کشاورز 249 دو رسمی 99/09/24 01/09/24
90 حمیدرضا مبارک 250 یک رسمی 99/10/02 00/10/02
91 ساناز امید 251 یک رسمی 99/10/02 00/10/02
92 فاطمه رحیمی 252 دو رسمی 99/10/08 00/10/08
93 باران حسین پور  253 یک رسمی 99/10/09 01/10/09
94 نادیا خسروی 254 دو رسمی 99/10/12 00/10/12
95 پریسا بابارضا 255 یک  رسمی 99/10/21 00/10/21
96 یاشار صدف زاده 256 دو رسمی 99/10/21 00/10/21
97 سهیل خسروی 257 دو رسمی 99/10/28 00/10/28
98 راضیه شیرزاد 258 یک رسمی 99/11/03 00/11/03
99 مرتضی حسین پور 259 دو رسمی 99/11/04 00/11/04
100 محمدرضا آیت اله زاده 260 یک رسمی 99/11/16 00/11/16
101 کیان بابایی فرد 261 دو رسمی 99/11/19 00/11/19
102 غلامرضا شمسایی 262 دو رسمی 99/11/20 00/11/20
103 نوید هرمزی 263 دو رسمی 99/11/21 00/11/21
104 مرجان غفارهاشمی 264 یک رسمی 99/11/26 00/11/26
105 تمنا فرجی 265 یک رسمی 99/11/26 00/11/26
106 مهدی حاجی غفاری 266 یک رسمی 99/11/26 00/11/26
107 نازنین عباسی 267 یک رسمی 99/11/30 00/11/30
108 سارا آیت الله زاده 268 یک رسمی 99/12/03 00/12/03
109 سحر جلوداری 269 یک رسمی 99/12/05 01/12/05
110 پریسا شوکتی 270 یک رسمی 99/12/08 01/12/08
111 مصطفی رجب زاده 271 دو رسمی 99/12/08 00/12/08
112 حمیدرضا کشفی 272 دو رسمی 99/12/09 00/12/09
113 یاسمن کبیری 273 یک رسمی 99/12/10 00/12/10
114 محمد جواد شاهی 274 دو  رسمی 99/12/12 00/12/12
115 فاطمه خلیلی زاده 275 دو رسمی 99/12/12 00/12/12
116 کیان مهدوی 276 یک رسمی 99/12/14 00/12/14
117 سارینا صفری 277 یک رسمی 00/01/08 01/01/08
118 ابوذر بحرانی 278 یک رسمی 00/01/13 01/01/13
119 منا نحوی 279 دو رسمی 00/01/12 01/01/12
120 سعید جباری 280 دو رسمی 00/01/19 01/01/19
121 زهرا گلمیرزایی 281 یک رسمی 00/01/29 01/01/29
122 بنفشه کاظمی 282 دو رسمی 00/02/18 01/02/18
123 حمیدرضا حق نظری 283 دو رسمی 00/02/19 01/02/19
124 علی اکبر نجانی صفا 284 یک رسمی 00/02/25 01/02/25
125 رهبر کوهی 285 دو رسمی 00/02/26 01/02/26
126 شیدا معینی 286 دو رسمی 00/03/04 01/03/04
127 اسماعیل معینی 287 یک رسمی 00/03/04 01/03/04

128

غزاله خدابنده لویی 288 یک رسمی 00/03/15 01/03/15

129

پویان میرپور 289 یک رسمی 00/04/10 02/04/10

130

ترنج دهقان 290 یک رسمی 00/04/13 02/04/13

131

کامیار رضاقادری 291 یک موقت 00/04/21 01/04/21
132 رویا میرغیاثی 292 دو رسمی 00/05/10 01/05/10
133 هادی قانع 293 دو رسمی 00/06/04 01/06/04
134 هلیا بابایی 294 یک رسمی 00/06/16 01/06/16
135 افشین صمدی 295 یک رسمی 00/06/20 01/06/20
136 سجاد پیری جور 296 دو موقت 00/07/10 01/07/10
137 بهناز بهشتی 297 یک موقت 00/07/12 01/07/12
138 فتانه طباطبایی 298 یک موقت 00/07/18 01/07/18
139 آرزو سرداری 299 دو موقت 00/07/19 01/07/19
140 پری ناز ناجی 300 دو موقت 00/07/23 01/07/23
141 مانلی یعقوبی 301 یک موقت 00/07/29  01/07/29
142 حمید علیخانی 302 یک موقت 00/08/01 01/08/01
143 عادله صفری امین 303 دو موقت 00/08/24 01/08/24
144 سعید میر سعیدی 304 یک موقت 00/08/25 01/08/25
145 حمیدرضا اکبرزادگان 305 دو موقت 00/09/03 01/09/03
146 امین ملکی 306 یک موقت 00/09/07 01/09/07
147 اشکان صادقی 307 دو موقت 00/09/13 01/09/13
148 مرتضی اسدی 308 دو موقت 00/09/14 01/09/14
149 امیراشکان جعفر زاده 309 دو موقت 00/09/16 01/09/16
150 محسن فتحی پور 310 یک موقت 00/10/08 01/10/08
151 نوشین ایزدپناه 311 یک موقت 00/10/25 01/10/25
152 مطهره حکیمی نژاد 312 یک موقت 00/10/28 01/10/28
153

آنیتا توانگر

313 دو موقت 00/12/05 01/12/05
154

آرین اسعدی

314 دو موقت  00/12/18 01/12/18

155

جعفر اسعدی 315 دو موقت 00/12/18 01/12/18

156

مانی طاهری 316 یک موقت 01/01/02 02/01/02
157 هادی طاهری 317 یک موقت 01/01/02 02/01/02
158 فاطمه شیرازی 318 یک موقت 01/01/02 02/01/02
159 ویدا شمس 319 دو موقت 01/01/05 02/01/05
160 زهرا آزادی 320 دو موقت  01/01/05   02/01/05
 
برای عضویت در باشگاه پرنده نگری ایرانیان از اینجا اقدام نمایید.

1
تاریخ ارسال: 1394/08/29
نظرات شما:

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد