اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان

اعضای رسمی باشگاه پرنده نگری ایرانیان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

سطح عضویت

نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت

تاریخ انقضای عضویت

1

بهنام ملک آرایی

102

یک

رسمی

94/09/12

98/09/14

2

زهرا خوشنود

109

یک

رسمی

94/10/15

98/10/15

3

قربانعلی حاجی آبادی

111

سه

رسمی

94/11/11

98/11/11

4

مهدی دربان 

113

سه

رسمی

94/11/02

98/11/02

5

فریده صمدی

114

یک

رسمی

94/11/11

97/11/11

7

رضا مصطفوی

117

یک

رسمی

94/12/19

97/12/19

8

رامین محمدی 

119

دو

رسمی

95/02/21

98/02/21

9

پرنیان شریف نیا 

120

یک

رسمی

95/03/30

98/03/30

10

علیرضا مرتضوی نیا

122

یک

رسمی

95/04/10

98/04/10

11

سیامک درفشی گرگری

124

یک

رسمی

95/05/23

98/05/23

12

علیرضا خسروی

125

یک

رسمی

95/05/24

98/05/24

13

علی حسن  فروغی

126

یک

رسمی

95/06/10

98/06/10

14

کاوه نادری

130

یک

رسمی

95/08/05

98/08/05

15

الهام مهدلو

132

دو

رسمی

95/08/25

98/08/25

16

فاضله حریری

134

یک

رسمی

95/11/04

97/11/04

17

نصیر طایی

135

یک

رسمی

95/11/25

97/11/25

18

غلامرضا فرخ نسب

136

سه

رسمی

95/11/27

98/11/27

19

بابک ولیزاده

137

دو

رسمی

95/12/01

98/12/01

20

سیمین منصوری

140

 یک

رسمی

96/01/10

98/01/10

21

پرستو هدایت زاده

141

 یک

رسمی

96/01/26

98/01/26

22

مهدی نصیری 

146

 یک

رسمی

96/02/11

98/02/11

23

بهنام کلیلی

149

 یک

رسمی

96/02/20

98/02/20

24

فرشته کاظمی

151

 یک

رسمی

96/02/20

98/02/20

25

حمید  جبّاری

154

 یک

رسمی

 96/03/27

98/03/27

27

شهرزاد فتاحی

156

 یک

رسمی

96/07/12

98/07/12

28

حمید احمدی بصیر

157

 

رسمی

 

98/07/23

29

میلاد وفایی

158

 

رسمی

 

97/11/07

30

پیمان حسینی

159

 

رسمی

 

97/11/11

31

احسان طالبی

160

 

رسمی

 

97/11/21

32

بیتا عیوض زاده

161

 

رسمی

 

97/12/01

33

سلیم آخوندزاده مهاجر

162

 

رسمی

 

98/03/30

34

مسعود قنبری

163

 

رسمی

 

98/03/23

35

الناز اسماعیل زاده

164

 

رسمی

 

98/04/27

36

کوروش سلیمانی

165

 

رسمی

 

98/04/28

37

عباس محجوب

166

 

رسمی

 

98/05/09

38

طه طالب لو

167

 

رسمی

 

98/05/24

39

امیر حسین مدیری

168

 

رسمی

 

98/07/14

40

هومن درودی

169

 

رسمی

 

98/01/18

41

پرهام بیهقی

170

 

رسمی

 

98/07/25

42

 مهدی کمالی روستا

171

 

رسمی

 

98/07/25

43

هادی نظرلو

172

 

رسمی

 

98/07/25

44

بابک معصومی

173

 

رسمی

 

98/08/02

45

سحر بوذری

174

 

رسمی

 

98/08/01

46

فرشید صمیمی

175

 

موقت

 

98/08/05

47

فرزانه مالمیر

176

 

موقت

 

98/08/05

48

محسن جلالی

177

 

موقت

 

98/08/16

49

راهله مهرآسا

178

 

موقت

 

98/08/19

50

نادره صمیمی

179

 

موقت

 

98/08/19

51

مصطفی بای

180

 

موقت

 

98/09/04

52

کسرا صدیق

181   موقت   98/09/19

53

مولود جابری

182   موقت   98/09/19

54

ایمان کریمی

183   موقت   98/09/24

55

حسین کریمی

184   موقت   98/09/27
56 نهال حکیم جوادی 185   موقت   98/09/30
57 امین سیفی 186   موقت   98/10/15
58 علی سنگچولی 187   موقت   98/10/23
59 پگاه میرزایی 188   موقت   98/10/30
60  محمد رضا کشفی 189   موقت   98/12/08
 

تاریخ ارسال: 1394/08/29
نظرات شما:

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد