باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  اعضای رسمی باشگاه پرنده نگری ایرانیان

تعریف اعضاء

اعضاء به کلیه کسانی گفته می شود که عضویت آنها طبق شرایط مصوب رسماً توسط هیأت مدیره تصویب شده باشد و شامل انواع ذیل می باشد:

1- عضو موقت: افرادی هستند که عضویت آنها کمتر از سه ماه یا تعداد دفعات شرکت در برنامه های باشگاه کمتر از 3 مورد است.

 * برنامه های باشگاه را در بخش برنامه های سایت دنبال نمایید.

2- عضو رسمی: اعضای موقت پس از سپری شدن مدت زمان عضویت موقت و تعداد مشخص برنامه موفق از برنامه های مصوب کمیته فنی با تایید هیئت مدیره، عضو رسمی گروه میشوند و منبعد در انتخابات باشگاه مجاز به شرکت می باشند. 

 

عضویت در باشگاه پرنده نگری ایرانیان

برای اینکه ابتدا عضو موقت و سپس عضو رسمی «باشگاه پرنده نگری ایرانیان» باشید لازم است از بخش عضویت اقدام نمایید. 

 

اسامی اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان به شرح زیر می باشد:


 

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضا

شماره عضویت

نوع عضویت (موقت/رسمی)

تاریخ عضویت

1

آرین نیک دل 

101

رسمی

94/09/04

2

بهنام ملک آرایی 

102

رسمی

94/09/12

3

 نیما عربشاهی

103

رسمی

94/09/15

4

 هامان جوادی

104

رسمی

94/09/15

5  کاوه جمالی  105 رسمی 94/09/23
6 جوانه عظیمی  106 رسمی 94/09/23
7 فریده صمدی 107 رسمی  94/09/26 
8 حسین طالب لو  108 رسمی  94/09/28
9 زهرا خوشنود 109 رسمی 94/10/15
10 مینا حسینی 110 رسمی 94/11/05
11 قربانعلی حاجی آبادی 111 رسمی 94/11/06
12 آرمان جدیدیان  112 رسمی  94/11/08 
13 مهدی دربان  113 رسمی 94/11/08 
14 مینا نوروزی 114 رسمی 94/11/26
15 یاسمین یوسفی تودشکی 115 رسمی 94/11/28
16 رضا مصطفوی 116 رسمی 94/12/20
17 آرزو سیف زاده  117 رسمی 94/12/20
18 مهدی فاضل دربندی 118 رسمی 94/12/24
19 رامین محمدی  119 رسمی 95/02/21
20 پرنیان شریف نیا  120 رسمی 95/03/30
21 فرشاد گودرزی 121 رسمی 95/03/31
22 علیرضا مرتضوی نیا 122 رسمی 95/04/20
23 ناهید معافی 123 رسمی 95/04/25
24 سیامک درفشی گرگری 124 رسمی 95/05/24
25 علیرضا خسروی 125 رسمی 95/05/27
26 علی حسن  فروغی 126 رسمی 95/06/10 
27 نیره بدر 127 رسمی 95/06/10 
28 دیاکو اسدی  128 رسمی 95/06/14 
29 مجید کریمی 129 رسمی 95/08/03
30 کاوه نادری 130 رسمی 95/08/05
31 طلا میرباقری 131  رسمی 95/08/17 
32 الهام مهدلو 132 رسمی  95/08/30
33 عاطفه موسویان جهرمی  133 رسمی  95/09/15 
34 فاضله حریری 134 رسمی   95/10/15
35 نصیر طایی 135 رسمی   95/11/25
36 غلامرضا فرخ نسب 136 رسمی  95/11/27
37 ملیحه رجبی 137 رسمی 95/12/10
38 سمیه کاظمی 138 رسمی 96/01/15
39 هومن درودی 139 رسمی 96/01/20
40 نازنین مطیعی 140 رسمی 96/01/25
41 پرستو هدایت زاده 141 رسمی 96/01/30
42 ناصر عارفیان 142 رسمی 96/02/01
43 مهدی نصیری  143  رسمی  96/02/05 
44 بهنام کلیلی 144  رسمی  96/02/10
45 سحر غنی زاده 145 رسمی 96/02/13
46 الیکا مهجوریان اصفهانی  146  رسمی  96/02/20 
47 فرشته کاظمی 147 رسمی   96/02/20 
48 حمید  جبّاری 148 رسمی 96/03/27

49

شهرزاد فتاحی

149

رسمی

96/07/12

50

حمید احمدی بصیر   150 رسمی  96/07/23 

51

میلاد وفایی 151 موقت 96/11/08تاریخ ارسال: 1394/08/29
نظرات شما:
آخرین مطالب