باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

اعضای رسمی باشگاه پرنده نگری ایرانیان

 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

سطح عضویت

نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت

تاریخ انقضای عضویت

1

بهنام ملک آرایی

102

یک

رسمی

94/09/12

99/09/14

2

زهرا خوشنود

109

یک

رسمی

94/10/15

99/10/15

3

حسین طالب لو

108

دو

رسمی

94/09/28

99/09/28

4

قربانعلی حاجی آبادی

111

دو

رسمی

94/11/11

99/11/11

5

مهدی دربان 

113

دو

رسمی

94/11/02

98/11/02

6

فریده صمدی

107

یک

رسمی

94/11/11

98/11/30

7

رضا مصطفوی

117

یک

رسمی

94/12/19

99/12/19

8

رامین محمدی 

119

یک

رسمی

95/02/21

99/02/21

9

پرنیان شریف نیا 

120

یک

رسمی

95/03/30

99/03/30

10

علیرضا مرتضوی نیا

122

یک

رسمی

95/04/10

00/04/10

11

سیامک درفشی گرگری

124

یک

رسمی

95/05/23

99/05/23

12

کاوه نادری

130

یک

رسمی

95/08/05

99/08/05

13

الهام مهدلو

132

یک

رسمی

95/08/25

99/08/25

14

بابک ولی زاده

137

دو

رسمی

95/12/01

99/12/01

15

سیمین منصوری

140

 یک

رسمی

96/01/10

99/01/10

16

پرستو هدایت زاده

141

دو

رسمی

96/01/26

00/01/26

17

مهدی نصیری 

146

 یک

رسمی

96/02/11

00/02/11

18

بهنام کلیلی

149

 یک

رسمی

96/02/20

00/02/20

19

فرشته کاظمی

151

 ذو

رسمی

96/02/20

00/02/20

20

حمید  جبّاری

154

 دو

رسمی

 96/03/27

99/03/27

21

شهرزاد فتاحی

156

 یک

رسمی

96/07/12

99/07/12

22

حمید احمدی بصیر

157

 دو

رسمی

 96/07/23

99/07/30

23

پیمان حسینی

159

 دو

رسمی

 96/11/11

99/11/11

24

احسان طالبی

160

 یک

رسمی

 96/11/21

99/11/21

25

سلیم آخوندزاده مهاجر

162

 دو

رسمی

 97/03/20

99/03/30

26

مسعود قنبری

163

 یک

رسمی

 97/03/23

99/03/23

27

الناز اسماعیل زاده

164

 

رسمی

 97/04/27

98/04/27

28

کوروش سلیمانی

165

 دو

رسمی

 97/04/28

99/04/28

29

عباس محجوب

166

 دو

رسمی

97/05/09

00/05/09

30

امیر حسین مدیری

168

 دو

رسمی

 97/07/14

99/07/14

31

 مهدی کمالی روستا

170

 یک

رسمی

 97/07/25

99/07/25

32

هادی نظرلو

171

 دو

رسمی

 97/07/25

99/08/01

33

سحر بوذری

172

 دو

رسمی

 97/08/01

99/08/01

34

فرشید صمیمی

174

دو

رسمی

 97/08/05

99/08/05

35

فرزانه مالمیر

175

دو

رسمی

 97/07/25

99/08/05

36

محسن جلالی

176

 دو

رسمی

 97/08/16

99/08/16

37

راهله مهرآسا

177

دو

رسمی

 97/08/19

99/08/19

38

نادره صمیمی

178

دو

رسمی

 97/08/19

99/08/19

39

مهدی جوانمردی

182 یک رسمی 97/09/20 99/09/20

40

ایمان کریمی

183 دو رسمی 97/09/24  99/09/24

41

حسین کریمی

184  دو  رسمی  97/09/27 98/09/27
42 نهال حکیم جوادی 185  دو رسمی  97/09/30 99/09/30
43 علی سنگچولی 187 یک رسمی  97/10/23 99/10/23
44 پگاه میرزایی 188 دو  رسمی 97/11/02  99/10/30
45  محمد رضا کشفی 189 یک  رسمی  97/07/12 99/12/08
46  فرناز بادآهنک   190 دو  رسمی 97/08/12  98/12/08 
47 امین پاگداری 191 دو  رسمی 97/12/10  99/12/10
48 ملیحه دده بیگی 192 یک  رسمی 97/12/12  98/12/12
49 مهتاب احمدی 193 یک  رسمی 97/12/16  99/12/16
50 عرفان نامیان 194 یک  رسمی 97/12/17  99/12/17
51 ناهید یوسف نژاد 195 یک  رسمی 97/12/22  98/12/22
52 نوید رضاخانی 196 یک  رسمی 97/12/25  99/12/25
53 مهری بوجار 197 یک  رسمی  97/12/28 00/12/28
54 سمانه درویش زانوسی 199 یک رسمی 98/01/18  99/01/19
55 سمیرا سلیمانی 200 دو رسمی 98/01/20  00/01/20
56 ملیکا عالمی 201 یک  رسمی  98/01/20 99/01/20
57 آزاده واعظی 202 یک  رسمی 98/01/20  99/01/20
58 مهدی خیام دار 203 یک  رسمی 98/01/24  99/01/24
69 آیدا وفای اصلاحی 204 یک  رسمی  98/01/25 99/01/25
60 میلاد بدری 205 یک  رسمی 98/01/25  99/01/25
61 پیمان کاظمی 206 دو رسمی 98/02/16  99/02/16
62 الهام شنیتی 207 دو رسمی 98/02/31  00/02/31
63 اردلان بهرامی 208 یک رسمی 98/02/30  99/02/30
64 ساره مسعودی 209 دو رسمی 98/03/07  99/03/07
65 پدیده محمدی 210 یک رسمی  98/03/23 99/03/23
66 آرمان چهرزاد 211 یک رسمی 98/03/31  99/03/31
67 زهرا زینلی 212 یک رسمی  98/05/05 00/05/05
68 نسیم نجار منصوری 213 یک رسمی 98/05/05  99/05/05
69 آراد نوایی 214 یک رسمی 98/05/05  99/05/05
70 میترا دانشور 215 دو  رسمی  98/05/10 99/05/10
71  سولماز پرستاری  216  دو  رسمی 98/08/19  99/08/19 
 72 محمد حسینی  217  دو   رسمی  98/09/17  99/09/17
73 حامد محمدی قهاری 218 دو رسمی 98/10/02 99/10/02
74 کیوان مشهدی 219 دو رسمی 98/10/11 99/10/11
75 شهلا اویسی 220 یک رسمی 98/10/15 99/10/15
76 زهرا قیامی 221 دو رسمی 98/09/25 99/09/25
77 امیر صالحی 222 یک رسمی 98/10/25 99/09/25
78 ساغر بهادرانی 223 یک رسمی 98/11/01 99/11/01
79 مسعود یساره افرا 224 دو رسمی 98/11/02 99/11/02
80 حمید حامدنیا 225 دو رسمی 98/11/03 99/11/03
81 مهرداد وزیری 226 یک رسمی 98/11/16 99/11/16

82

آبراهام شکوهی

227 دو رسمی 98/11/28  99/11/28 

83

مهدی علوی

228 دو موقت 99/02/05 00/02/05
84 پدرام خلیلی 229 دو موقت 99/02/10 00/02/10
85 محمد آذرنیا 230 دو موقت 99/02/22 00/02/22
86 مهدی پایمرد 231 یک موقت 99/02/28 00/02/28
87 رضا علی اصل 232 دو موقت 99/02/31  00/02/31 
88 سجاد زارعیان 233 یک موقت 99/03/19 00/03/19
89 امین شریف 234 دو موقت 99/04/21 00/04/21
90 بهنوش رزاقی 235 دو موقت 99/04/27 00/04/27
 
برای عضویت در باشگاه پرنده نگری ایرانیان از اینجا اقدام نمایید.

تاریخ ارسال: 1394/08/29
نظرات شما:

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد