باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب صالحیه
نام: دم ‌چتری
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: خوتکای ابرو سفید
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: حواصیل زرد
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: تنجه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: اکراس سیاه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: اکراس سیاه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/02/29
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/01/12
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/01/12
نام: آنقوت
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1402/01/12
نام: دم ‌چتری
عکاس: علی صادقی روشن
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/10
نام: چوب ‌پا
عکاس: علی صادقی روشن
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/10
نام: عقاب مارخور
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/03/12
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/03/12
نام: عقاب مارخور
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/04/18
نام: زردپره تالابی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: چکچک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: گلوآبی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: پرستوی معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد