باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب صالحیه
نام: قرقی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/10/30
نام: چکچک دشتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/02/24
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: تلیله کوچک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: تنجه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: کفچه نوک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: آووست
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: حواصیل زرد
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
نام: جغد گوش‌دراز
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/03/07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد