باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب عشق آباد
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: چنگر معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: اردک سر سبز
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: قرقی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: تنجه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1399/12/19
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1400/09/19
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1396/01/11
نام: چک سیبری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1396/01/11
نام: اردک سر سبز
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1396/01/11
نام: گلوآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1395/12/13
نام: گیلار
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1395/09/27
نام: فیلوش
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1395/06/30
نام: اردک بلوطی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1395/06/30
1 2 3 4 5

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد