باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
جزیره کیش
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: جیرفتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: بلبل زیر دم سرخ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: بادخورک دودی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1401/01/11
نام: دیدومک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: شهد خوار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: چلچله بیابانی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: جیرفتی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/09/24
نام: شهد خوار
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1399/05/20
نام: کلاغ هندی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1399/05/20
نام: دیدومک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1399/05/20
نام: شهد خوار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: بلبل زیر دم سرخ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: مینای معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
نام: سارگپه تاجدار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1395/11/18
1 2 3 4

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد