باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

گزارش زادآوری کرکس مصری در شهرستان نقده

شاخص موفقیت زادآوری در پرندگان می تواند یک ابزار ضروری برای مطالعه بوم شناسی و دموگرافیک جمعیتی محسوب شود. در واقع میزان زادآوری یک ابزار مستقیم اندازه گیری کیفیت زیستگاه نیز بشمار می رود. این مطالعه با هدف شناسایی وضعیت زادآوری گونه در خطر انقراض کرکس مصری در شهرستان نقده انجام شده است.

کرکس مصری از گونه های ارزشمند جهانی می باشد که در راس هرم غذایی قرار گرفته و نقش حیاتی را در بقای سایر موجودات یک اکوسیستم ایفا می کند.

در این مطالعه که برای اولین بار رکورد زادآوری این گونه از شهرستان نقده صورت گرفت، نویسندگان این مقاله توانستند محل هایی از آشیانه سازی و جوجه آوری این گونه را در سطح شهرستان نقده شناسایی و ثبت نمایند.

ادامه را در مقاله: گزارش زادآوری کرکس مصری در شهرستان نقده بخوانید.

نویسندگان: عزیز عذار، صیاد شیخی ئیلانلو


تاریخ ارسال: 1397/07/01
نظرات شما:

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد