باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4746
عکاس: بشیر شریف نیا
تاریخ مشاهده: 1395/02/05
محل مشاهده: رامسر

نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: سارگپه جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد