باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3364
عکاس: فرشید صمیمی
تاریخ مشاهده: 1396/11/13
محل مشاهده: میانکاله

نام: قوی گنگ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: گیلار
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: اردک سر سبز
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: خوتکای معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: اردک سرسفید
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: تلیله شکم‌ سیاه
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: تلیله کوچک
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: پیپت تالابی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13
نام: اردک سیاه ‌کاکل
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: میانکاله
تاریخ: 1396/11/13

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد