باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3154
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
تاریخ مشاهده: 1397/03/17
محل مشاهده: تالاب (مرداب) هسل
توضیحات:
در این روز با هدف آموزش اکوتوریسیم به کودکان به منطقه جنگل هسل رفتیم، بسیار هوا گرم بود ولی پرندگان، دوزیستان ، خرندگان در تعداد خوبی وجود داشتند، کودکان گروه بسیار لذت بردند. چرخ ریسک ها، توکای سیاه و باغی، سهره ها و .... همه چیز خوب بود.

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد