باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10384
عکاس: وحید اشرفی
تاریخ مشاهده: 1401/03/27
محل مشاهده: بند رضایی
توضیحات:
جاده مشهد- سرخس بعد از شورک ملکی
تصاویر مربوط به خرداد و مهر 1401

نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27
نام: کاکایی خزری
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27
نام: پاشلک معمولی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27
نام: اردک سر سبز
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27
نام: اکراس سیاه
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27
نام: خروس کولی معمولی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بند رضایی
تاریخ: 1401/03/27

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد