باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
شوشتر
نام: لیکوی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: کورکور بال ‌سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: کاکایی صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: دم ‌چتری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: زنبور خوار گلو خرمایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: زنبور خوار کوچک (سبز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: سسک شکیل (دم‌ دراز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: ماهی‌ خورک ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16
نام: پرستوی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شوشتر
تاریخ: 1400/02/16

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد