باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
دشت لار
نام: زردپره مزرعه
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1396/03/31
نام: زردپره سر سیاه
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1396/03/31
نام: زاغی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1396/03/31
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: طرقه کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: عقاب طلایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: دلیجه معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: زردپره سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: چکاوک شاخدار
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: سارگپه پابلند
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: چکچک کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1399/04/20
نام: اردک سر سبز
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1399/04/20
نام: دلیجه معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1399/04/20
نام: چکچک کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1399/04/20
نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1397/03/21
نام: چکاوک شاخدار
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1397/03/21
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: فرشته کاظمی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1397/03/25
نام: طرقه کوهی
عکاس: فرشته کاظمی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1397/03/25
نام: چکاوک شاخدار
عکاس: ابراهیم شفیع زاده
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1396/03/10

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد