باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب صالحیه
نام: چکچک دشتی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: دم ‌چتری
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: سبز قبای معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: سنگ‌ گردان
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: سلیم شنی کوچک
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: آووست
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: چوب ‌پا
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: خروس کولی معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: حواصیل زرد
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: چنگر معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: کوکوی معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/08
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: کوکوی معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: زردپره کوچک
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: پیغوی کوچک
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: بادخورک معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/02/09
نام: مرغ حق جنوبی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: هدهد (شانه به سر)
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: دلیجه معمولی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: عقاب صحرایی
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: چوب ‌پا
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: خوتکای ابرو سفید
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
نام: کلاغ گردن‌ بور
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1401/01/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد