باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
کردستان
نام: جغد جنگلی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: جغد جنگلی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: سهره طلایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: جی ‌جاق
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: گنجشک گلو زرد
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: دارکوب سبز
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: سار صورتی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: کبک معمولی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/22
نام: جغد جنگلی
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/10

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد