باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب گندمان
نام: حواصیل شب
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: حواصیل زرد
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: کشیم بزرگ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: جغد کوچک
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1399/03/04
نام: کشیم بزرگ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/04/14
نام: جغد کوچک
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/04/14
نام: لیل
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/04/14
نام: بوتیمار بزرگ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/08/22
نام: کفچه نوک
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/08/22
نام: بوتیمار بزرگ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1398/08/22

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد