باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتاب ها محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
کردکوی، گلستان
نام: قمری معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: پیغوی بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: سنگ‌ گردان
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: سنقر سفید
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: عقاب مارخور
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: جغد جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد