اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
دماوند
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: توکای طوقی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد