باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
علم کوه
نام: چک اروپایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: زردپره کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: زیر آبروک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: سهره پیشانی‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: عقاب طلایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: چکچک کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: دلیجه کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: طرقه کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: کبک معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: کبک دری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: کلاغ نوک ‌سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: الیکایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: پیپت درختی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: هما
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: صعوه کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24
نام: پیپت تالابی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: علم کوه
تاریخ: 1397/03/24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد