باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
مشاهدات ثبت شده:
تعداد آلبوم
54
تعداد تصاویر
181
تعداد گونه ها
131

پارک لاله تهران

نام: سسک جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک لاله تهران
تاریخ: 1397/02/12

پارک شهر تهران

تالاب قنبرآباد

سوباتان، گیلان

جاده تالش به سوباتان

توچال تهران

نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/01/24

دریاچه چیتگر

باغ گیاهشناسی ملی تهران

توچال تهران

نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/05/01
نام: سسک درختی زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/05/01

تهران

نام: بالابان (چرخ)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1394/08/23

دریاچه چیتگر

نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/04
نام: کاکایی خزری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/04

توچال تهران

نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15

توچال تهران

نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13
نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13
نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13

سرخرود، مازندران

توچال تهران

نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/02/26
نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/02/26

دماوند

نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: توکای طوقی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16

دریاچه چیتگر

نام: فیلوش
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: چنگر معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12

تهران

نام: پرستوی معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1396/01/24

سراج تهران

نام: شاه بوف
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سراج تهران
تاریخ: 1396/06/31

کردکوی، گلستان

نام: جغد جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: عقاب مارخور
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: سنقر سفید
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: سنگ‌ گردان
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: پیغوی بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: قمری معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23

قمرود، قم

قمرود، قم

نام: جغد کوچک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: قمرود، قم
تاریخ: 1395/07/27

دیزین

نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: طرقه کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: زردپره سر سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24

باغ گیاهشناسی ملی تهران

سایت البرز قم

نام: چکچک دشتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سایت البرز قم
تاریخ: 1395/11/29
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سایت البرز قم
تاریخ: 1395/11/29

جزیره کیش

نام: دیدومک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: شهد خوار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: پیپت پا دراز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: مینای معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05

طالقان

نام: زردپره مزرعه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دارکوب سوری (باغی)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دارکوب سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09

دریاچه چیتگر

نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27
نام: اردک سر سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27

ارتفاعات ماسال گیلان

تالاب صالحیه

نام: آبچلیک شکیل
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/01/01

مشهد

نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: توکای گلو سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11

پردیس تهران

نام: سهره خاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14
نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14
نام: سهره خاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14

پارک ملی گلستان

نام: سهره جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی گلستان
تاریخ: 1396/12/15
نام: دارکوب سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی گلستان
تاریخ: 1396/12/15

دیزین

نام: گنجشک برفی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/13

بندعلیخان

نام: گلاریول بال ‌سرخ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1397/03/18

تالاب قنبرآباد

نام: چک ابلق
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1397/03/12
نام: اردک مرمری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1397/03/12

تالاب قنبرآباد

نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل شب
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: اردک بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19

تالاب صالحیه

نام: اکراس سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: سسک شالیزار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: کفچه نوک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08

دریاچه چیتگر

نام: غواص گلو سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1396/09/27

پارک ملی لار

نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21

توچال تهران

نام: هما
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/01/17

دریاچه چیتگر

دریاچه نئور مرز دو استان گیلان و اردبیل

سوباتان، گیلان

سوباتان، گیلان

نام: عقاب مارخور
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سوباتان، گیلان
تاریخ: 1394/02/22

بند علی خان

نام: سنقر گندم ‌زار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/01/10

باغ گیاهشناسی ملی تهران

سایت البرز قم

یوش بلده، مازندران

نام: سهره سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: یوش بلده، مازندران
تاریخ: 1397/02/12

بند علی خان

نام: جغد کوچک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: جغد کوچک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: دم ‌چتری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: میوه‌ خوار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: سسک درختی هندی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11

باغ گیاهشناسی ملی تهران

دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر

نام: تنجه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14
نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14

دریاچه چیتگر

نام: کاکایی خزری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/07/06

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد