اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان

هومن درودی

(Houman Doroudi)
اطلاعات فردی:
تاریخ تولد: 1356/8/8
تحصیلات: لیسانس (Bachelor of Science)      رشته تحصیلی: مهندسی شیمی طراحی فرآیند صنایع نفت (Process Engineering)
شغل: کارشناس ارشد و سرپرست فرآیند شرکت مهندسین مشاور در زمینه فولاد و مس و صنایع نفتی
اطلاعات تماس:
تلفن همراه: 09121987403
بیوگرافی مختصری از من:
رشته تحصیلی من مهندسی فرآیند است اما در کنار کار تخصصی به طبیعت گردی می پردازم حدود 35 سال است که پرنده نگری می کنم و در کنار پرنده نگری پروانه نگری و عکاسی از گونه های جانوری هم انجام می دهم. به شناسایی بسیاری از گونه های پرندگان و پستانداران جهان هم تسلط کامل دارم. 412 گونه از پرندگان ایران و 115 گونه از پروانه های ایران را در این مدت رکورد کرده ام. My field of study and work is Process engineering, but I am nature round too. I've been doing birdwatching for about 35 years, and I've done a birdwatching, butterfly-watching and Wild Life photography of animal species. I also have full knowledge over the identification of many species of mammals and birds in the world. And , also I have been recorded about 412 species of Iranian birds and 115 species of Iranian butterflies species
صفحات من در شبکه های اجتماعی:
Facebook Instagram Instagram
فعالیت های من در زمینه طبیعت گردی:
پرنده شناس و پروانه نگر و عکاس حیات وحش دارای دو مقاله علمی در مجله زیست سپهر دانشگاه تهران در مورد پرندگان ایران: 1. اهمیت و نقش زیستگاه های کوهستانی برای حفاظت از پرندگان. 2. گزارش زادآوری سلیم شنی بزرگ در تالاب قارپوزآباد (صالحیه). دیده بان تهران (رکورد سیصد و هشت گونه پرنده در استان تهران). راه اندازی گروه شناسایی سسک های ایران در تلگرام. فعال پرنده نگری و پروانه نگری Ornithologist, Wild-watcher, Birdwatcher and Specialist Butterfly-watcher and Wildlife Photographer Two scientific articles in the Sepehr Biopsy journal of Tehran University about Iranian birds: 1. The importance and role of mountainous habitats for the conservation of birds. 2. A Report on the Great Sandy Regeneration in the Qarpouz Abad Wetland (Salehiyeh Wetland). Tehran’s Watcher (record of 308 bird species in Tehran province). Establishing Iranian Warblers Identification Group in the Telegram. Active in Bird watching and Butterfly-watching
دوره هایی که گذرانده ام:
-
اطلاعات من در زمینه پرنده نگری:
به طور تخصصی پرنده نگر هستم و مهارت بالایی در این زمینه دارم


مشاهدات ثبت شده:
تعداد آلبوم
54
تعداد تصاویر
181
تعداد گونه ها
131

پارک لاله تهران

نام: سسک جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک لاله تهران
تاریخ: 1397/02/12

پارک شهر تهران

تالاب قنبرآباد

سوباتان، گیلان

جاده تالش به سوباتان

توچال تهران

نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/01/24

دریاچه چیتگر

باغ گیاهشناسی ملی تهران

توچال تهران

نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/05/01
نام: سسک درختی زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/05/01

تهران

نام: بالابان (چرخ)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1394/08/23

دریاچه چیتگر

نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/04
نام: کاکایی خزری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/04

توچال تهران

نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15

توچال تهران

نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13
نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13
نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13

سرخرود، مازندران

توچال تهران

نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/02/26
نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/02/26

دماوند

نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: توکای طوقی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دماوند
تاریخ: 1396/11/16

دریاچه چیتگر

نام: فیلوش
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12
نام: چنگر معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/12

تهران

نام: پرستوی معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1396/01/24

سراج تهران

نام: شاه بوف
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سراج تهران
تاریخ: 1396/06/31

کردکوی، گلستان

نام: جغد جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: عقاب مارخور
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: سنقر سفید
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: سنگ‌ گردان
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: پیغوی بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23
نام: قمری معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: کردکوی، گلستان
تاریخ: 1397/06/23

قمرود، قم

قمرود، قم

نام: جغد کوچک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: قمرود، قم
تاریخ: 1395/07/27

دیزین

نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: طرقه کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: زردپره سر سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/24

باغ گیاهشناسی ملی تهران

سایت البرز قم

نام: چکچک دشتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سایت البرز قم
تاریخ: 1395/11/29
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سایت البرز قم
تاریخ: 1395/11/29

جزیره کیش

نام: دیدومک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: شهد خوار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: پیپت پا دراز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: مینای معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05

طالقان

نام: زردپره مزرعه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دارکوب سوری (باغی)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دارکوب سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09

دریاچه چیتگر

نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27
نام: اردک سر سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27

ارتفاعات ماسال گیلان

تالاب صالحیه

نام: آبچلیک شکیل
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/01/01

مشهد

نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: توکای گلو سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: مشهد
تاریخ: 1395/12/11

پردیس تهران

نام: سهره خاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14
نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14
نام: سهره خاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14
نام: بال لاکی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پردیس تهران
تاریخ: 1396/02/14

پارک ملی گلستان

نام: سهره جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی گلستان
تاریخ: 1396/12/15
نام: دارکوب سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی گلستان
تاریخ: 1396/12/15

دیزین

نام: گنجشک برفی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/03/13

بندعلیخان

نام: گلاریول بال ‌سرخ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بندعلیخان
تاریخ: 1397/03/18

تالاب قنبرآباد

نام: چک ابلق
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1397/03/12
نام: اردک مرمری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1397/03/12

تالاب قنبرآباد

نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل شب
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: اردک بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19

تالاب صالحیه

نام: اکراس سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: سسک شالیزار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: کفچه نوک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08

دریاچه چیتگر

نام: غواص گلو سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1396/09/27

پارک ملی لار

نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21

توچال تهران

نام: هما
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/01/17

دریاچه چیتگر

دریاچه نئور مرز دو استان گیلان و اردبیل

سوباتان، گیلان

سوباتان، گیلان

نام: عقاب مارخور
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: سوباتان، گیلان
تاریخ: 1394/02/22

بند علی خان

نام: سنقر گندم ‌زار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/01/10

باغ گیاهشناسی ملی تهران

سایت البرز قم

یوش بلده، مازندران

نام: سهره سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: یوش بلده، مازندران
تاریخ: 1397/02/12

بند علی خان

نام: جغد کوچک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: جغد کوچک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: دم ‌چتری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: میوه‌ خوار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11
نام: سسک درختی هندی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/04/11

باغ گیاهشناسی ملی تهران

دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر

نام: تنجه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14
نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14

دریاچه چیتگر

نام: کاکایی خزری
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/07/06

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد