اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
نام فارسی: سهره جنگلی نام انگلیسی: Common Chaffinch نام علمی: Fringilla coelebs
مشاهدات اعضا:


نام: سهره جنگلی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی گلستان
تاریخ: 1396/12/15
نام: سهره جنگلی
عکاس: مصطفی بای
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/09/01
نام: سهره جنگلی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک سرخه حصار
تاریخ: 1397/12/10
نام: سهره جنگلی
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/12/16

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد